سرمربي تراكتور گفت: سر قلعه نويي را ببريد ولي با اين تيم و مردم آذربايجان كاري نداشته باشيد.

* در مورد شكست تراكتور مقابل سپاهان صحبت كنيد.
بازي برد و باخت دارد. من اين برد را به مجموعه سپاهان تبريك مي گويم. واقعا بازيكنان من خيلي زحمت كشيدند و در ايجاد موقعيت موفق بوديم. فرصت هاي زيادي داشتيم ولي نزديم. بازي تاكتيكي خيلي خوبي بود ولي داور سر تيم ما را بريد.

* مگر عليه تيم شما سوت زد؟
يك موقع مي بينيد كه اشتباهاتي داور مي كند كه جزئي از فوتبال است ولي واقعا مقابل سپاهان داور سر تيم ما را بريد. 5 هفته است كه چندين امتياز را داوران از ما گرفتند. اينها هم جزئي از فوتبال است؟ در صحنه اي كه آل نعمه گل به خودي زد، سيد صالحي بازيكن سپاهان او را هل داد. بالا خدايي هم هست. اگر با امير قلعه نويي مشكل داريد چرا براي تراكتور و مردم آذربايجان مشكل درست مي كنيد؟

* به جز بازي مقابل سپاهان در كدام بازي ها داور اشتباه كرده؟
در بازي با نفت تهران متاسفانه كارشناسان محتاطانه حرف زدند ولي گل اول آنها آفسايد بود. حرف من اين است اگر مي خواهيد حرف بزنيد خدا را در نظر بگيريد نه بنده را. در بازي با نفت آبادان هم به گفته كارشناسان برنامه 90 پنالتي حريف، پنالتي نبود. در بازي با مس هم داور اشتباه كرد ولي با كمك خدا برديم و قصر در رفتيم. در بازي با سپاهان گل اول آنها آفسايد بود و گل دوم هم خطا. تازه كمك داور خيلي از صحنه هايي را كه آفسايد نبود را عليه ما گرفت.

* يعني يك جور تبعيض قائل مي شد؟
وقتي توپ ما را آفسايد مي گيرد و براي حريف بازي مي دهد، يعني چي؟ از حسن زاده خواهش مي كنم كه به اين مسائل رسيدگي كند. مي خواهيد با قلعه نويي تسويه حساب كنيد چرا مردم را تنبيه مي كنيد. تيم من چه گناهي دارد؟ چرا حق تراكتور را مي خوريد؟ از حسن زاده به عنوان كسي كه قرار است حكم و عدالت را در فوتبال پياده كند، سوال دارم. تاوان اين اشتباهات داوري را چه كسي بايد بدهد؟ من يك كلمه حرف زدم گفتند وارد زمين شدي بايد 5 ميليون جريمه بدهي. هيچ اعتراضي نكردم در حالي كه مي توانستم به استيناف اعتراض كنم. شما به عنوان قاضي چرا به اين مسائل رسيدگي نمي كنيد؟ شما مرا به جاي 5 ميليون 50 ميليون جريمه كنيد ولي سر تيم تراكتور را نبريد.

* شايد كميته داوران هنوز سر آن اتفاقي كه در تبريز براي كمك داور افتاد، با شما مشكل دارد.
اين را نمي دانم از كميته داوران بپرسيد. ديديد كه آن همه ادعا كردند، دروغ از آب درآمد. خود حراست و نيروي انتظامي تكذيب كردند. آن آقا مي خواست سياه نمايي كند تا چند روز روي آنتن باشد. كميته داوران هم سياه اين آقا شدند. يقين داشته باشيد خودشان هم فهميدند اشتباه كردند. الان آن آقا كجاست؟ اصلا نامه پزشكي قانوني او هم قانوني نبود. بايد مراجع قضايي و نيروي انتظامي نامه مي داد پس چرا نداده؟ آقايان بس كنيد و خدا را در نظر بگيريد. من حرفم را مي زنم. به جاي 5 ميليون 50 ميليون جريمه كنيد.

* يعني معتقديد اشتباهات داوري عمدي بوده؟
عمد و غير عمد را من تشخيص نمي دهم. در همين بازي با سپاهان روي 2 گل آنها حرف داريم. 2 پنالتي داور براي ما نگرفت. خوب اين حق خوري نيست، سر بريدن است. از قول من بنويسيد به جاي 5 ميليون، 50 ميليون هم جريمه كنيد و سر قلعه نويي را هم ببريد، حرفم را مي زنم ولي با تيم و مردم كاري نداشته باشيد. اگر اين مسائل نبود كه ما سپاهان را مي برديم. هر دو تيم مي توانستند برنده شوند كه سپاهان شد ولي ممبيني با روح و روان ما بازي كرد و تمركز تيم را به هم ريخت.

* حالا با اين اشتباهات چكار مي كنيد؟
با اين اشتباهاتي كه رخ داده شما بگوئيد چكار مي توانم بكنم؟ اگر تيم نتيجه نگيرد قلعه نويي بايد پاسخ بدهد. خدا را شكر كه مردم مرا مي شناسند و به يك چيزهايي هم رسيدند. اصلا شما بگوئيد با آل نعمه چكار مي توانم بكنم؟ او قسم مي خورد كه سيد صالحي او را هل داده. * در مورد انتقال كياني، استيلي گفته اول من به قلعه نويي زنگ زدم از طرفي دايي مي گويد، من قبل از استيلي حرف زدم. حالا واقعا حق با دايي است يا استيلي؟ ببينيد هم دايي زنگ زده هم انصاريفرد و هم استيلي. من كياني را در اختيار باشگاه گذاشتم. هر 2 نفر هم از دوستان خوب من هستند. بازيكنان بزرگي بودند و مربيان بزرگي هستند ولي بايد در اين انتقال منافع ما را هم در نظر بگيريد. انتقال هم بايد به نفع بازيكن، هم باشگاهي كه مي خواهد اين انتقال را انجام دهد و هم باشگاهي كه مي خواهد بگيرد، باشد. من هم خواسته هايي گفتم كه بايد باشگاه در قبال اين انتقال انجام دهد.

* هنوز هم جدايي شما از سپاهان به طور كامل مشخص نشد. مهدي رحمتي گفته حسيني رئيس هيات مديره اين باشگاه باعث رفتن برخي بازيكنان شده. آيا شما هم به خاطر حسيني از اصفهان رفتيد؟
من به حسيني 2 چيز گفتم. هم خدا شاهد است و هم ساكت. به حسيني گفتم فوتبال ايران شرايط خوبي ندارد و مي توانيم با سپاهان قهرمان آسيا شويم و حيات دوباره اي به فوتبال ايران ببخشيم. گفتم بگذاريد با قهرماني در آسيا در تاريخ ثبت شود كه اصفهان اين حيات را به فوتبال ايران بخشيده. از او خواستم اين بازيكنان فعلي را حفظ كند و 3، 4 بازيكن خوب ديگر هم بگيريم. به او گفتم تيم الهلال عربستان كه اوت شده، قيمت 2 بازيكنش فقط 20 ميليون دلار است ولي او در پاسخ به ما گفت كه نمي دانم از فلان جا به من نامه زدند كه بايد سقف را رعايت كنيم. به حسيني گفتم اين تيم را پورسينا بسته است ولي او برگشت گفت كه قرارداد تو پس چي؟ در پاسخ گفتم، من انگيزه قهرماني در آسيا را دارم و اصلا در مورد قراردادم حرف نمي زنم. هرچه خودتان خواستيد بنويسيد. من اين ور ميز با شما هستم ولي بعد از 2 جلسه گفتند كه نمي توانيم سقف را رعايت نكنيم و در نهايت وقتي تيم حفظ نمي شد، نمي توانستم بمانم چون مردم ديگر به قهرماني ليگ راضي نمي شدند. البته مي خواهم چيزي بگويم.

* بفرمائيد.
به نظرم حسيني هم با نيت خدمت آمده ولي يا فضا را برايش تنگ كرده بودند يا اين كه مشاورانش اطلاعات خوبي به او ندادند با اين حال مطمئنم اگر به چند ماه قبل برگرديم، قطعا يك تصميمات ديگري مي گرفت.

* يعني شما را حفظ مي كرد؟
من نگفتم مرا حفظ مي كرد. گفتم با توجه به اتفاقات الان شايد تصميماتي مي گرفت كه با تصميمات كنوني اش فرق مي كرد.

* نظرتان در مورد اخراج لوكا بوناچيچ چيست؟
من در مورد تيم خودم مي توانم صحبت كنم و به من مربوط نيست.

* گويا اخراج لوكا شوك مثبتي به سپاهان داده بود؟
شوك از جاي ديگري به آنها داده شد. (باخنده) شوك داوري بود.

* در مورد بحران پرسپوليس نظرتان چيست؟
پرسپوليس تيم بزرگي است و به من مربوط نيست.

گفت و گو از سيد مجتبي سيدي