ميگم من توركم

+0 امتياز

ميگم من توركم!!!
ميگه :ولش كن بابا زبون توركي رو، اين زبون مايه ننگ ماست
ميگم : ميدونستي تو زبون توركي فقط يه فعل بي قاعده هست (فعل بودن) و انگليسي با همه ابهتش 283 فعل بي قاعده داره؟ و يه دكتر سوئدي تونسته زبوني رو اختراع كنه كه اصلا فعل بي قاعده نداره در حالي كه توركها چندين هزار سال پيش زبوني داراي چنان ساختاري داشته اند
.
ميگه : اصلا بابا توركها كه تمدن ندارن بيا بچسب به كوروش
ميگم : مي دونستي اولين دانشگاه دنيا رو توركها (سومري ها) در 3500 سال قبل از ميلاد درست كردند
ميگه : بابا قاجاريه ايران رو نابود كرد، ما كه افتخاري نداريم. همش ماله كوروشه
ميگم :آيا ميدونستي آخرين فاتح بزرگ آسيا آقا محمد خان قاجار بوده، اجداد توركها 7000 سال پيش تو اين سرزمين وارد شدن و تمدن ساختن، ولي اجداد كوروش 2500 سال پيش اومدن به اين سرزمين
ميگه : كوروش كبير افتخار ما فارسهاست، اصلا تو چند تا تورك بگو كه من سرمو باهاشون با افتخار بلند كنم، اصلا مگه نه اينكه ميگن تورك....؟
ميگم : بابك خرمدين (كسي كه مقابل ظلم سپاه بزرگ عربها تا آخرين قطره خونش ايستاد)، ستارخان و باقر خان (كسايي كه وقتي همه ايرانيا خواب بودن واسه مشروطه خواهي جنگيد)، آنا تومروس، محمد حسين شهريار ، فضولي، عمادالدين نسيمي، نادرشاه افشار (ناپلئون وقت)، شاه عباس كبير، دكتر مصدق ، جبار باغچه بان،آتا تورك، جم اوزدمير (رهبر حزب سبزهاي آلمان)، ميرزا حسن رشديه ، صمد بهرنگي (بنيان گذار ادبيات كودكان)، شاه اسماعيل (شاعر و بنيانگذار حكومت آذربايجاني صفويان)، سيد جعفر پيشه وري ( بينانگذار حكومت ملي آذربايجان 1324-1325 شمسي)، شيخ محمد خياباني، باز هم بگم؟؟؟
ميگه: ميشه بهم زبون توركي ياد بدي؟
ميگم: مگه تو پدر و مادرت تورك نيستن؟ صورتش سرخ ميشه و ميگه : آره ، ولي........!!!؟  • [ 1 ]