اهميت حضور 75000 هوادار در اين روز سرنوشت ساز / تراختور_سپاهان

+0 امتياز
منبع: اختصاصي Traxtorchi.ir - Samburan:
همانطور كه همه ميدانيم روز دوشنبه روز سرنوشت سازي براي هواداران تراختور و خود تيم ميباشد روزي كه هر كسي هر كاري در دستش دارد بايد كنار گذاشته و به عشق تراختور و سربلندي آن پا به استاديوم بگذارد.

روزي كه حنجره هاي گرفته هواداران تراختور را جوابگو خواهد بود روزي كه خون و دل خوردنها اين روز را همچون بازيهاي آسيايي مهم تر مي طلبد.بازي با سپاهان بعد از واگذار كردن نتيجه در مقابل استقلال كه براي هميشه ننگي بزرگ را بر پيشاني عده اي از هواداران لا ابالي استقلال بر جا گذاشت حضور در اين بازي و تشويق بي امان تيم تراختور در مقابل سپاهان و در نهايت غلبه بر اين تيم اصفهاني و البته بسيار خوب و منسجم ميتواند التيامي باشد به باخت نا عادلانه تراختوردر مقابل استقلال.

همه واقف هستيم تراختور تنها در صورتي ميتواند اميدوار به قهرماني در اين فصل باقي بماند كه سپاهان اصفهان را در تبريز مغلوب نمايد چرا كه سپاهان نيز هم يكي از ضلعهاي مهم قهرماني در اين دور رقابتها بوده و اين تيم در صورت شكست در مقابل تراختور با تمام توان تلاش خواهد كرد تا روند پيروزيهاي نا عادلانه استقلال را قطع نموده تا از گردونه قهرماني در اين رقابتها عقب نيافتد.

در هر حال تراختور هنوزم فرصت مناسبي دارد تا تكليف خود را با دست خودش رقم بزند اما يار دوازدهم تراختور كه هواداران اين تيم ميباشند بايد همت به خرج داده و با تمام توان و قدرت در اين بازي حضور بهم رسانند و صد البته اينچنين هواداراني هيچگاه تيم خود را در شرايطهاي معمولي تنها نگذاشته و نخواهند گذاشت چه رسد به روزي اينچنين حساستر .

وعده ما استاديوم سهند ( يادگار امام) ساعت 15/30 روز دوشنبه

غيرت و همت برابر با پيروزي  • [ ]