بازم فاشيست گرايي نمايندگان مجلس

+0 امتياز

اين نمونه اي ديگر از مركز گرايي در دولت ايران است كه هيچ ارزشي به اقوام ايراني قائل نيستند.مگر پايتخت نشيننان چه برتري نسبت به ديگران دارند.بيماري و مرگ ميليون ها نفر در منطقه ي آذربايجان مهمتر از شوره زار شدن تهران است.

لينك خبر : كليك كنيد

متاسفانه بعد از اعتراضات گسترده در محيط مجزاي اين مطلب در خبرگزاري فارس حذف شده است

.

  • [ ]