ساخت جمشيد - دست آورد تازه اي براي رسوا سازي مبلغين دروغ!

+0 امتياز

زماني كه كرسي هاي باستان شناسي و اكتشاف و تاريخ و بنگاه مسافر كشي ميراث، كه مسئول انتقال داده هاي نو به فرهنگ ملي اند، نسبت به انباشت دروغ در كيسه ي هويت و هستي ايرانيان بي اعتنايي كردند و معلوم شد كه راهبران و مديران مسئول اين مراكز و نيز دانش آموختگان صاحب آوازه ي اين مقولات، نان و نام و رونق و روزي خود را در تبعيت مدام از مهملات دست ساخت شيادان ايران شناس غالبا يهودي تشخيص داده اند، براي اثبات درستي يك مورد از ده ها سند عرضه شده در مجموعه ي «تاملي در بنيان تاريخ ايران»، ناگزير به سازمان ديگري، كه منافع و مضار كم تري در مواجهه با حقيقت ناب داشت، مراجعه كردم و سرانجام موفق به كسب نظر فني «سازمان نظام مهندسي» درباره ي ابنيه ي تخت جمشيد شدم. اين ابراز و اظهار نظر، كه در مجموع بسيار محافظه كارانه و مفاد مكتوب و محتواي شفاهي آن در حد زيادي متفاوت است، پس از آن حاصل شد كه تقاضاي بازديد از تخت جمشيد را به وسيله ي كارشناساني از «سازمان نظام مهندسي» و اظهار نظر فني درباره آن خرابه ها را ارائه دادم و پس از موافقت طي دو روز بازديد از منطقه سرانجام نامه ي زير را، با شماره ۹۰۳۲/۸۴/ ۱۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴به عنوان برداشت مهندسين بازديد كننده از آن مجموعه دريافت كردم.

«پيرو درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت مطالعه ي ميداني محوطه ي تخت جمشيد، در تاريخ ۹/۹/۸۴ عازم شيراز و روز پنج شنبه ۱۰/۹/۸۴ از محوطه ي تخت جمشيد ديدار كرديم.

با توجه به وضع موجود اين مجموعه و پس از بازديد كامل نتايج حاصله به شرح زير اعلام مي گردد: در تمامي محوطه كارهاي ناتمام كه بيش تر آن ها حجاري و نقوش تزييني از محل هاي مهم مانند ورودي ها و راه پله ها را تشكيل مي داد، به چشم مي خورد. نماي اصلي سكوي غربي كه نزديك پلكان ورودي است، به صورت كامل تراش نخورده است. تعدادي از ته ستون ها و نقوش ورودي ها و درگاه ها به صورت مصالح خام و تراش نخورده باقي است. در دروازه ي ورودي سقف و تزيينات اجرا نشده و به نظر مي رسد حجم سنگي كه هنوز بر روي زمين قرار دارد، براي پوشش سقف در نظر گرفته شده بوده است. تصاوير تمامي موارد ياد شده به صورت يك سي دي به ضميمه تقديم مي گردد». دكتر حميد بهبهاني، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران

تكليف اقتدار قلابي آن امپراتوري ناگفته پيداست كه دروازه ي ورودي حاكم نشين اش سقف ندارد و لااقل هزار عيب آشكار معماري در ابنيه ي داخلي آن پيدا مي شود، كه تماما حكايت از ناتمام بودن آن ساخت و سازها مي كند. بدين ترتيب و احتمالا مهمانان نوروزي و شركت كنندگان در جشن سده امپراتوران كاغذي هخامنشي، به اصطلاح از «در عقب» به تخت جمشيد وارد و زير آسمان باز دور هم جمع مي شده اند كه به اصطلاح اهورايي تر بوده است!!! حالا اسكندر چه گونه يك مجموعه ي سنگي و غيرمسقف را آتش زده بايد از مورخين يهودي تاريخ ايران باستان پرسيد كه براي استحكام دروغ هاي شان چند مورخ باستاني از يونان را ابتدا جعل و سپس شاهد گرفته اند؟!! در زير چند عكس از صد ها تصاوير برداشته شده به وسيله ي كارشناسان نظام مهندسي را، همراه توضيح ملاحظه مي كنيد: براي دريافت به تر و در اندازه ي بزرگ تر تصاوير، روي عكس ها كليك كنيد.  

  

 

 

پايين دورنماي كارهاي ناتمام حجاري در ديوار غربي و بالا نمايش يكي از ده ها نمونه از بلوك هاي نيمه تراش در ديوار غربي، از نزديك. 

 

 

 

  

 دو نمونه از سر ستون هاي نيمه تراش در كارگاه خارج از صفه.

 

 

  

 سمت راست بلوك بزرگ مجوف كه به عنوان تاج و سقف خروجي جنوبي در دروازه ي ملل مشغول تراش و آماده سازي بوده اند و هنوز بر زمين است. سمت چپ بدنه ي جنوبي ورودي غربي دروازه ي ملل را مي بينيد كه كم ترين آثاري از ديوار جنبي، مانند ملات را بر خود ندارد.

 

 

 

  

 يك ستون و يك پايه ستون نيمه تراش در محوطه ي معروف به كاخ داريوش سوم.

 

 

 

  

 دو اسفنكس مقابل كاخ ۱۰۰ ستون كه هنوز در ابتداي تراش و متشكل از سنگ هاي خام برهم چيده است.

 

 

 

  

 

 دو زير ستون از كاخ صد ستون كه هنوز قوزهاي انتهايي آن تراش نخورده است.

 

 

  

 

 سمت راست يك پخ اندازي نيمه تراش را در يكي از چراغ دان هاي كاخ صد ستون و سمت راست نيمه تراش بودن پخ كنار سر دري را در كاخ صد ستون نمايش مي دهد. در هر دو مورد سنگ بنا فاقد آثار ديوار چيني جنبي است.

 

 

  

  

 نقش دو سرباز كنار هم در ديوار شرقي سه دروازه. نقش اندازي خنجر سرباز سمت راست كامل و در سمت چپ نيمه كاره است.

 

 

 

  

 

 تراش گوشواره و سر و زه و بدنه ي كمان سرباز بالا، در مقايسه با كمان سرباز زير، از جمله ي نقوش ديوار شمالي بناي سه دروازه، نيمه كاره مانده است! 

 

 

 

  

 

 دو نمونه از ده ها گل اندازي نيمه تمام در ديوار شرقي كاخ آپادانا.

 

 

 

  

 

 چند سرباز حجاري نشده با دسن سنگ خام در ديوار شرقي كاخ آپادانا.

 

 

 

 

 

 

در زير نماي ديواري از ضلع شمالي و شرقي كاخ آپادانا كه به كلي كار حجاري در آن ها آغاز نشده و محل اتصال دو ضلع ديوار نبش اندازي نشده است. در بالا ديواري از ضلع غربي كاخ خشايارشا را مي بينيد كه فقط بخشي از آن حجاري شده است.

نمونه هاي بالا تنها قسمت كوچكي از عيوبات اجرايي در تخت جمشيد است. در حال حاضر به سادگي و با مراجعه به نقايص معماري در خرابه هاي تخت جمشيد مي توان در هر مجمع كارشناسي اثبات كرد كه هيچ يك از پانل هاي ساختماني تخت جمشيد به مرحله ي اتمام نرسيده و هيچ يك از كاخ هاي آن هرگز قابل سكونت نبوده است. آيا با قبول اين حقيقت قابل عرضه و اثبات چه چيزي از امپراتوري قلابي هخامنشيان باقي خواهد ماند؟ هر علاقه مند دريافت حقيقت كه تخصصي در معماري داشته باشد، مي تواند به شكل فردي و يا گروهي براي بازديد و ارزيابي جديد از طريق اين وبلاگ اقدام كند.

+ نوشته شده توسط ناصر پورپيرار در يكشنبه هجدهم دي 1384 و ساعت 9:51

 

 

http://wwww.naria.ir/view/1.aspx?id=46

   • [ ]