توهين به تركها در خبر گزاري فارس

+0 امتياز

خبرگزاري فارس، خبرگزاري وابسته به سپاه پاسداران ايران در اقدامي غيراخلاقي و غير حرفه اي با درج شعري با مظمون توهين آميز بار ديگر سياست نژادپرستانه خود را آشكار كرد.

اين به اصطلاح خبر گزاري، در پي تنشهاي لفظي مابين مقامات تركيه و تهران، به روايت از فردي به نام شجاع الدين ابراهيمي نوشته اي درج كرده است كه در آن ، تركيه به دليل حمايت از معترضين سوري با الفاظ مختلفي مورد توهين قرار گرفته و در نهايت تركها را با لفظي بسيار موهن مخاطب قرار داده است.

اين نوشته را در زير مي خوانيد:

* توطئه جديد

در سوريه «ترك» در پي «تاز» شده ست

چون «توطئه‌اي «جديد» آغاز شده ست

فاش است به تقليد «ملك عبدالله»

«داوود» و «گل» و «رجب» دغلباز شده ست

* دم شير

در «بيشه» چو ابراز به طنازي كرد

تركيه «سگ» مراد را «تازي» كرد

«سوريه» عراق نيست حتم است سقط

با اين «دم شير» خر اگر بازي كرد  • [ ]