جاي خالي شكوه تبريز بر روي اسكناس هاي ايران_ ميرهادي قره سيد

+0 امتياز


طبق قانون پولي و بانكي كشور، مبلغ اسمي، شكل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج در كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي و با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. در زمان نياز به طرح جديد با استفاده از طرح هاي تهيه شده موجود در سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي ايران، چند نمونه ارائه و پس از تأييد طرح نهايي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي، اجرا مي شود.
به نظر مي رسد علي رغم گام هاي مثبتي كه در اين زمينه خصوصا در دو دهه ي اخير برداشته شده است،هنوز هم جاي پرتره بسياري از بزرگان بر روي اسكناس هاي ما خاليست.البته برابر قانون مصوب آذرماه سال ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي، تحت عنوان «قانون حفظ آثار و ياد حضرت امام (ره)»، بانك مركزي موظف شده تا يك روي اسكناس را به تصوير امام(ره) اختصاص دهد كه اولين بار در سال ۱۳۷۰اسكناس هاي سبز رنگ ده هزار ريالي با اين طرح منتشر شد.
با وجود اين،به نظر نگارنده،منع قانوني خاصي براي چاپ عكس ديگر بزرگان و مشاهير در روي ديگر اسكناس وجود ندارد و اگر هم كاستي در اين زمينه وجود دارد، بايد علت آن را در جاي ديگري جست و جو كرد.در هر حال اگر هم بنا به دلايلي رغبت زيادي به چاپ تصوير اشخاص بر روي اسكناس وجود نداشته است،اين رغبت در مورد تصاوير نماد شهرهاي مختلف به وضوح ديده ميشود.
شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه شهر تبريز در اين مورد محجور واقع شده است.اين ادعا وقتي مقرون به صحت تلقي مي گردد كه با طرح هاي مختلفي همچون كوه دماوند به عنوان نماد شهر تهران بر روي اسكناس هاي ده هزار ريالي، ميدان امام خميني(ره) اصفهان بر روي اسكناس هاي آبي رنگ بيست هزار ريالي،و اخيرا هم كه  تصوير زيبايي از سعديه شيراز بر روي اسكناس هاي يكصد هزار ريالي،مواجه ميشويم.
البته ناگفته پيداست كه قصد نگارنده به هيچ عنوان القاي اين مطلب نيست كه نبايد اين تصاوير بر روي اين اسكناس ها به چاپ ميرسيدند، بلكه نكته در اينجاست كه ميتوان با رعايت عدالت توزيعي در اين زمينه به وحدت و انسجام ملي اين سرزمين كمك كرد.
هيچ كس نميتواند منكر نقش بي بديل شهر تبريز در انقلاب مشروطه و البته انقلاب شكوهمند اسلامي شود.شهري كه مرداني چون علامه ثلاث حضرات اميني و طباطبايي و محمد تقي جعفري رحمت الله عليهم را، در دامان خود پرورانده و ستار خان و باقر خان و شيخ محمد خياباني را تقديم راه آزادي و اسلام كرده است، چه سهمي در طرح هاي منقوش بر روي اسكناس هاي رايج ايران دارد؟
آيا جاي مقبره الشعراي تبريز و يا عمارت زيباي ائل گلي اين شهر باشكوه،بر روي اسكناس هاي كشورمان خالي نيست؟ به راستي فيروزه ي جهان اسلام و اولين پايتخت تشيع در جايگاه واقعي خود قرار دارد؟قضاوت با شماست! 

*معاون مجتمع قضايي شهيد بهشتي دادگستري تهران/


منبع سوسوز گول

http://susuzgol.arzublog.com/  • [ ]