گزارش تصويري تمرين تراختور؛ خليل غلامي

+0 امتياز


خليل غلامي؛
 نخستين تمرين تراختور پس از بازي شوم آور با استقلال در سالن. تقريبا همه ي كادر تيم در سالن حضور داشتند. روحيه ي بازيكنان و قلعه نويي براي آمادگي بازي با نفت تهران خوب بود. هواي سردي كه پس از بازي با استقلال بر آذربايجان حاكم بود با تمرين گرم 
بازيكنان كم كم كاسته مي شود. به اميد پيروزي هاي تراختور

براي ديدن گزارش تصويري به ادامه ي مطلب مراجعه كنيد.

IMG_7866.jpg
IMG_7828.jpg
IMG_7844.jpg
IMG_7792.jpg
IMG_7875.jpg
IMG_7799.jpg
IMG_7797.jpg
IMG_7801.jpg
IMG_7890.jpg
IMG_7881.jpg
IMG_7814.jpg
IMG_7850.jpg
IMG_7831.jpg
IMG_7806.jpg
IMG_7871.jpg
IMG_7882.jpg  • [ ]