بلندترين برج كشور در تبريز

+0 امتياز

ويژگي هاي پروژه: 
اين برج ۶۵ طبقه در شهرك خاوران و در ضلع جنوبي آزاد راه تبريز- ميانه احداث خواهد شد كه داراي مشخصات زير است: 
مساحت زمين ۹۹۵۶۱ متر مربع 
طبقات زير زمين ۱ تا ۳ پاركينگ طبقاتي 
طبقات همكف تا طبقه ۳۲ مجتمع عظيم تجاري در ۲۰۰۰ واحد تجاري 
طبقات ۳۳ تا ۳۶ دهها سالن سينما و سالن همايش و سالن عروسي 
طبقات ۳۷تا ۶۳ هتل 
طبقه ۶۴ مركز تفريحي و پارك بازي 
طبقه ۶۵رستوران گردان بزرگ 
اين گزارش مي افزايد، برآورد هزينه احداث اين آسمان خراش 23 هزار و 510 ميليارد ريال است كه آورده شهرداري (زمين و پروانه ساخت) هفت هزار و 824 ميليارد ريال و آورده سرمايه گذاري نيز 15 هزار و 685 ميليارد ريال است. 

 

 

 

 

   • [ ]