گزارش هواشناسي بازي تراختور - استقلال

+0 امتياز

در تصوير زير گزارش هواشناسي تبريز از 6 روز آينده را مي بينيد. كه در روز يكشنبه هوا براي حضور در ورزشگاه بسيار مناسب است.

 

 

 

   • [ ]