تراختور - داماش

+0 امتياز

همه بياييد دوباره براي حمايت تنها براي حمايت و براي خيلي ها مخصوصا فدراسيون ايران بفهمانيم كه روزي بايد جواب اين نا عدالتي هايي كه در مورد تيم محبومان مي كنند را بدهند

 تراختور -  داماش 

حضور يك صد هزار نفر- با 100000 نفر مي آييم  • [ ]