30 درصد از سهام باشگاه تراكتورسازي واگذار شد

+0 امتياز

 
 
30 درصد از سهام باشگاه تراكتورسازي تبريز به موسسه مالي جوانان خير واگذار شد.  
 
موسسه مالي جوانان خير كه سابقه كمك به تيم تراكتورسازي را در كارنامه خود داشت اين بار نيز با توجه به بحران مالي باشگاه وارد صحنه شد و بعد از پيگيري هاي مديرعامل باشگاه و جلسات كارشناسي با مديرعامل موسسه مالي جوانان خير 30 درصد از سهام باشگاه تراكتورسازي به موسسه فوق واگذار شد.
 
 
 
جعفري، مديرعامل باشگاه در جلسه انعقاد رسمي قرارداد اين اقدام را كمك به باشگاه عنوان كرد و اظهار داشت: موسسه جوانان خير كه سابقا در وضعيت بحران مالي به باشگاه كمك كرده بود اين بار نيز با نيتي خيرخواهانه و نه اقتصادي درصدد كمك به تيم بر آمد كه جاي تقدير و تشكر دارد.
 
 
 
وي همچنين خطاب به علاقمندان و هواداران تيم تراكتور گفت: اين قدم خير ارزش معنوي زيادي دارد. سال گذشته براي باشگاه خريداراني مراجعه كردند كه جواب منفي شنيدند اما موسسه جوانان خير چون بومي استان بوده و تعصب و علاقه تيم و شهر خود را دارند موفق به خريد 30 درصدي سهام شدند.
 
 
 
جعفري افزود: اين واگذاري در صورتي انجام شد كه 70 درصد سهام باشگاه متعلق به بنياد تعاون سپاه (موسسه مالي مهر) است.
 
 
 
قاسمي مديرعامل موسسه جوانان خير نيز اظهار كرد: ورود اين موسسه به عرصه حمايت مالي از باشگاه هدف انتفاعي نداشته و صرفا جهت حمايت از باشگاه براي حل مشكلات باشگاه مي باشد و شادي هواداران و خوشحالي مردم از پيروزيهاي باشگاه هدف موسسه است.   • [ ]