سگ كشي بيرحمانه در تبريز

+0 امتياز

مهر: يك تشكل مردم نهاد فعال در آذربايجان شرقي با طرح اين ادعا كه سگ هاي ولگرد و بي سرپرست در تبريز به طرز بيرحمانه اي توسط برخي شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري كشتار مي شوند، از مسئولان براي جلوگيري از اين اقدام استمداد كرد. 

اشرف يوسفي، رئيس هيئت مديره انجمن حاميان طبيعت آذر گفت: چندي است كه سگ هاي بدون صاحب سطح شهر تبريز به بهانه جلوگيري از انتقال بيماري، زيبا سازي چهره شهر و حمايت از حقوق شهروندان، توسط برخي شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري جمع آوري شده و در مكاني به نام معدومگاه بعد از دو يا سه روز نگهداري در سخت ترين شرايط كشته مي شوند. 


وي با بيان اينكه ظاهرا مسئولان شهرداري در خصوص نحوه معدوم سازي اين حيوانات نظارت كافي ندارد مدعي شد: اين حيوانات زبان بسته پس از نگهداري در معدومگاه، با روش هاي بسيار فجيع مانند ضربه به جمجمه توسط لوله هاي فلزي و كوبيدن سر آن ها به ديوار و يا حلق آويز شدن كشته مي شوند. 

اين فعال حقوق حيوانات با مطرح كردن اين موضوع كه چنين كشتار بيرحمانه اي براي دستيابي به سودهاي كلان توسط عده اي معلوم الحال صورت مي گيرد، ادامه داد: با وجود اينكه پيمانكار مربوطه طبق قرارداد، براي كشتن سگ ها با داروي بيهوش كننده هزينه دريافت مي كند اما حيوانات ياد شده هرگز با داروي بيهوش كننده كشته نمي شوند چراكه هزينه داروهاي فوق زياد بوده و با وجود دريافت مبلغ از سوي شهردراي، پيمانكاران ياد شده از روشهاي غيراخلاقي و غيربهداشتي براي معدوم سازي حيوانات استفاده مي كنند. 


يوسفي با بيان اينكه هيچ گونه نظارتي بر تعداد حيوانات معدوم شده به صورت مستمر وجود ندارد، افزود: آمار ارائه شده توسط پيمانكار جهت دريافت هزينه بيشتر دستكاري شده و آمار غيرواقعي ارائه مي شود. 

وي با اشاره به آمادگي تشكل "حاميان طبيعت آذر" براي جلوگيري از كشتار حيوانات بي گناه، افزود:ما آماده ايم بعد از جمع آوري سگ هاي بدون صاحب از سطح شهر اقدام به واكسيناسيون و درمان بيماري هاي انگلي و جسمي آنها كنيم و طي عمل جراحي كاملاً علمي توسط دامپزشكان سگ هاي نر را وازكتومي يا عقيم سازي نماييم. 


يوسفي اضافه كرد: اين تشكل با تغذيه مناسب و انجام حمايت هاي لازم نه تنها امكان زندگي و مرگ به صورت طبيعي را براي اين حيوانات فراهم مي كند بلكه با جمع آوري و درمان حيوانات مانع انتقال بيماري ها به انسان از طريق اين حيوانات شده و سطح شهر هم تميز مي شود. 

وي افزود: انجام عمل عقيم سازي موجب مي شود تا معضل سگ هاي بدون صاحب و انتقال بيماري در طي دو تا سه سال در سطح منطقه به طور كامل حل و فصل شده و تحت كنترل درآيد. 


رئيس هيئت مديره اين تشكل حامي حيوانات با انتقاد از آن دسته از افرادي كه طرح عيقم سازي سگ هاي ولگرد را طرحي از قبل شكست خورده معرفي مي كنند، آنان را افرادي با نظرات سطحي و فاقد تحليل كارشناسي توصيف كرد و افزود: با وجودي كه همه كارشناسان معتقدند به جاي معدوم سازي حيوانات بايد با روش هاي اصولي به عقيم سازي آن ها پرداخت اما متاسفانه جاي اين سئوال است كه چرا مسئولان تبريز به چنين اقدامي دست نزده است. 

وي ادامه داد: موضوع به اينجا ختم نمي شود زيرا اجساد سگ هاي ولگرد كه با بيرحمانه ترين شكل ممكن كشتار مي شوند به زباله گاه تبريز منتقل و به "كومورچايي" ريخته مي شوند كه مي تواند فاجعه زيست محيطي ديگري را رقم زند. 

يوسفي با يادآوري بخشنامه وزارت كشور در رابطه با كنترل حيوانات بي سرپرست، كشتار حيوانات سالم را بر اساس مفاد اين بخشنامه فاقد وجاهت قانوني دانست و اضافه كرد: با توجه به اينكه شهرداري تبريز جمع آوري حيوانات بي سرپرست را به شركت خصوصي واگذار كرده و آن شركت در نقض صريح بخشنامه، حيوانات را به صورت غيراصولي و خشن جمع آوري و به طرز فجيع، غيراخلاقي، غيرشرعي و غيرقانوني معدوم مي كند لازم است به دليل عدم صلاحيت، قرارداد با اين پيمانكار لغو و طبق ماده 9 همان بخشنامه اين امور به تشكل هاي مردمي و زيست محيطي واگذار گردد.   • [ ]