فرار نماينده تبريز (منادي ) از ميدان تلاش واقع درمنطقه 42 متري تبريز

+0 امتياز

فرار نماينده تبريز (منادي ) از ميدان تلاش واقع درمنطقه 42 متري تبريز

 

روز جمعه مورخه 12/9/90 نماينده تبريز بعد از اهداء جوايز فينال مسابقات فوتبال جوانان به ايراد سخن پرداخت .وي اعلام نمود من بزرگترين كاري كه برلاي تبريز انجام دادهام اين است كه تبريز را به طور مستقيم به اروپا وصل نمودهام . وي در ادامه افزود شما اگر سوار ماشين خود شويد بعد از 2 ساعت در ايروان ميتوانيد خود را مستقيم به اروپا برسانيد ؟!

 

در هنگام سخنراني يكي از جوانان خطاب به منادي گفت آقاي منادي ارمنستاني كه در آن 2 ميليون گرسنه زندگي مي كند و دشمن مسلمانان است چگونه مركز اروپا مي شود . خواهش ميكنم نقشه را دوباره مطالعه كنيد . وي خطاب به جوان معترض گفت : حالا مد نظر من دروازه اروپاست كه اكنون بنده آن كار را كرده ام . در اين هنگام يكي از فعالين حركت ملي جواني است آسفالت كار خطاب به منادي گفت آقاي منادي انگار زياد حرف زديد و به حاضرين گفت تا صلوات بفرستند . بعد از صلوات منادي خود را در حلقه سئولات جوانان خشمگين منطقه ديد كه فرار را بر قرار ترجيح داد .  • [ ]