شهر من تبريز ، شهر اولين ها

+0 امتياز

 
شهر من تبريز ، شهر اولين ها
اولين چاپخانه در سال 1227 توسط شاهزاده عباس ميرزا در تبريز تاسيس شد و 12 سال بعد دومين چاپخانه در تهران تاسيس گرديد.
براي اولين بار كتب خارجي در تبريز ترجمه گرديد كه از آن جمله عبارتند از:
پطر كبير، شارل دوازدهم، اسكندر كبير
اولين رمان ايران به نام ((ستارگان فريب خورده- حكايت يوسف شاه سراج)) توسط ميرزا فتحعلي آخوند زاده در تبريز به رشته تحرير در آمد.
اولين دايرهّ المعارف توسط محمد رضا زنوزي تبريزي نوشته شد.
اولين كتابخانه عمومي توسط ميرزاحسن خان خازن لشگر در سال 1312 در تبريز تاسيس شد
اولين سينماي ايران پس از پنج سال از اختراع جهاني آن (توسط برادرن لومير)، در تبريز با نام سولّي(آفتاب) تاسيس گرديد
اولين نمايشنامه و تئاتر در تبريز به سال 1261 شكل گرفت.
اولين عكاسخانه توسط قاسم ميرزا در تبريز راه اندازي شد.
اولين فوتباليست شاغل در اروپا (بلژيك) به نام حسين صدقياني از اهالي تبريز در سالهاي 1309-1311 بهترين گل زن باشگاههاي اين كشور بود و در فينال جام باشگاههاي بلژيك با به ثمر رساندن سه گل باعث قهرماني تيم رويال شالروا اسپورتينگ كلوپ در مقابل تيم بروكسل گرديد.

در زمينه پزشكي:
- نخستين طبيب محصل فرنگ
- نخستين كتابهاي پزشكي
-نخستين آبله‌كوبي
- نخستين دانشكده پرستاري مامائي
- نخستين دندانهاي مصنوعي
- اولين عمل قلب باز
- پيوند قلب برروي سگها

و نخستين عمل پيوند كليه توسط دكتر جواد هيات در سال 1347 در تبريز به انجام رسيد.
اولين هوانورد ايراني به نام كلنل محمد تقي خان پسيان از اهالي تبريز بود.
اولين كارخانه اسلحه و مهمات در شهر تبريز بنا نهاده شد.
اولين كارخانه چيني سازي در شهر تبريز ساخته شد
اولين كارخانه توليد برق در اين شهر و اولين خياباني كه در آن از چراغهاي برقي استفاده شد خيابان چراغ گازي تبريز بود
اولين ضرابخانه ماشيني و انتشار اسكناس از فعاليت هاي اين شهر اولين ها بود.
اولين شهر ايران كه صاحب تلفن شد تبريز بود.
اولين انجمن زنان در تبريز توسط صاحب سلطان خانم تشكيل گرديد.
اولين بلديه و نظميه پليس مردمي و شهرداري ايران متعلق به تبريز است
اولين مهمانخانه توسط ميرزا اسحق خان معززالدوله در تبريز پذيراي مهمان گرديد.
اولين مدرسه كر و لال ها توسط جبار باغچه بان و اولين مدرسه نابينايان توسط يك ميسيون آلماني و اولين مدارس حرفه اي و بازرگاني توسط محمدعلي تربيت و اولين كودكستان توسط ابوالقاسم فيوضات در تبريز بنا گذاشته شد.
اولين پايگاه لرزه نگاري در تبريز (شهر زلزله خيز) بنا گذاشته شد.
   • [ ]