تابلوهاي تبليغات شهري بر بدنه 50 دستگاه تاكسي تبريز

+0 امتياز

Bilgipolis: مهندس نوين بااعلام اين مطلب افزود: طرح نصب تابلوهاي تبليغات شهري بر روي تاكسي‌هاي تبريز ، به عنوان يكي از مهم‌ترين مصوبات شوراي عالي ترافيك كشور ، با رونمايي از 50 پانل تبليغاتي به طور آزمايشي در سطح شهر تبريز به مرحله اجرا در مي‌آيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جزئيات اين طرح افزود: اين طرح با هدف هم‌سان‌سازي تبليغات محيطي و شهري ، استفاده بهينه از بدنه تاكسي‌ها در تبليغات محيطي و نيز كمك به درآمدزايي جنبي رانندگان تاكسي از سوي شهرداري تبريز در دستور كار قرار گرفته و با انجام رژه عمومي 50 دستگاه تاكسي مجهز شده به اين تبلوها ، از صبح فردا در شهر تبريز عملياتي خواهد شد.

مهندس نوين در خاتمه از برنامه‌ريزي شهرداري تبريز براي تعميم و پوشش كلي اجراي اين طرح در آينده نزديك بر روي تمامي تاكسي‌هاي شهر تبريز خبر داد.

به گفته شهردار تبريز بخش اعظمي از درآمدهاي حاصله از اين مكانيزم تبليغاتي به راننگان تاكسي‌هاي درون‌شهري تبريز اختصاص خواهد يافت.  • [ ]