آذربايجان بهشت عدن مهد تمدن و بشريت!

+0 امتياز

آذربايجان، اين سرزمين پرگهر، عظيم ترين گنجينه تاريخ و تمدن بشري را در خود دارد. 

چنانچه بسياري از محققان و مورخان، تاريخ آغاز تمدن بشري را در اين منطقه مي دانند و با دلايل محكم و مستدل علمي، عقيده دارند كه نخستين نشانه هاي زندگي اجتماعي در اين منطقه يافت شده است. البته چندان دور از واقعيت هم نيست كه مدنيت و مظاهر آن از آذربايجان آغاز شده باشد چرا كه فقط يك نمونه از تاريخ اين سرزمين در تپه هاي باستاني اش كافيست تا ثابت كند كه آذربايجان پايه گذار فرهنگ قومي در جهان است.


اين گزارش، نه بر تپه هاي باستاني نظر دارد و نه بر نخستين آثار ساخت بشر، بلكه بسيار ديرتر و ديرينه تر از آن، تاريخ تمدن بشر را در آذربايجان به تصوير مي كشد و برخلاف عقيده برخي كه معتقدند محل زندگي آدم سرزمين هند يا آفريقا است، محل هبوط آدم را آذربايجان ناميده است . . . 

پروفسور ديويد رول، باستان شناس معروف، معتقد است، آدم و حوا براي نخستين بار در آذربايجان فرود آمده اند، جايي به نام «بهشت عدن» در قلب آذربايجان يعني تبريز.

 


منظور از باغ عدن(بهشت پنهان) چيست؟


باغ عدن به ناحيه اي گفته مي شود كه آدم و حوا از بهشت به آنجا هبوط كرده اند.يعني ناحيه خاستگاه تمدن و تاريخ يعني محل زندگي اولين انسان متفكر و متمدن يعني ناحيه اي كه تاريخ انسان از آنجا شروع مي شود.

 


چطور مي توان اين ناحيه را پيدا كرد؟


در كتاب هاي آسماني نشانه هايي از  اين ناحيه آمده است .يكي از كتاب هاي آسماني كه نشانه هاي زيادي در اين موضوع داده است كتاب تورات است.دانشمندان زيادي كوشيده اند تا از روي اين نشانه ها اين ناحيه از كره زمين را پيدا كنند

 


آيا نشانه هايي كه براي باغ عدن بيان شده از نظر علمي صحيح اند؟


بله.دانشمندان با تلاش و تحقيق فراوان  توانستند نشانه هايي كه در تورات بيان شده را با حقايق علمي و تاريخي تطابق بدهند.آيا اين ناحيه كشف شده است؟


بله.آخرين دانشمندي كه روي مبحث باغ عدن كار كرده و سرانجام آن را يافته است "پروفسور ديويد رول" مي باشد.اين دانشمند با استفاده از يافته هاي دانشمدان قبلي و  يافته هاي خود  اين ناحيه را شناسايي كرد و با چاپ مقاله اي به نام  "من در باغ عدن بودم " جنجال زيادي در جهان به پا كرد.


 

 


بهشت عدن كجاست؟


طبق يافته هاي دانشمندان اين ناحيه همان آذربايجان است.محل دقيق بهشت عدن در قلب آذربايجان يعني تبريزاست.

 


مختصري از نشانه هايي كه در تورات درباره بهشت عدن آمده است:


آيات 10تا 14 فصل دوم عهد عتيق را بخوانيد در آنجا ميگويد كه عدن سرچشمه چهار رودخانه را در خود دارد"فرات" و "هيدكل"(كه همان تيگريس به زبان عبري است) و نيز " گيهون" و " پيشون" در مورد دو رود اوليه بحث فراوان است اما ديويد رول بر اين عقيده است كه هويت وافعي گيهون و پيشون توسط رجينالد واكر روشن شده است واكر يافته هاي خود را در خبر نامه كلوب تاريخ باستان و قرون وسطي منتشر كرد.


  در ادامه پيتر مارتين گزارش گر ساندي تايمز كه همراه رول بود مينويسداجازه بدهيد يافته هاي واكر را بررسي كنيم درست در شمال شرقي جاي من و رول به عدن مورد نظر خود وارد شديم رودي به نامآراز(ارس) در گذر است اين رود قبل از استيلاي اعراب بر ايران در قرن هشتم ميلادي نيز "caihun"ناميده ميشد كه معادل"cihon"گيهون عبري است در پي تحقيقات خود رول با شگفتي دريافت كه در قاموس انجيلي اين رود "cihon-arazثبت شده است اما در مورد چهارمين رودي كه در عهد عتيق از آن نام برده شده يعني "pishon"واكر در اين معتقد است كه اين رود همان "اوزن"uizun است كه در زبان عبري به پيشون تبديل شده يعني به pو zبه shمبدل گشته است واكر در يكي از نقشه ها يش به كشف ديگري نايل آمد روستايي به نام " نقدي" "nagdi"آيا نام اين روستا ميتواند اثري از سرزمين نود nodجايي كه قابيل پس از كشتن هابيل به آنجا تبعيد شد باشد جايگاه روستاي نقدي با روايت كتاب عهد عتيق كاملا هم خواني دارددر سرزمين نود  در شرق عدن قرار دارد.


http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/masir-behesht.jpgبخشي از مقاله "من در بهشت عدن بودم" به نوشته "پروفسور ديويد رول":


 وقتي پرفسور رول به همراه پيتر مارتين براي اولين بار وارد شهر تبريز رول به مارتين گفت: آنجا را نگاه كنيد كوه ماوراي شهر قرمز رنگ(عينالي داغي) است و در نور خورشيد بازتابي سرخ گون دارد رول گفت: ببينيد كوه از خاك سرخ است كلمهآدم" در زبان عبري يعني "مرد خاك سرخ" هر اسطوره و افسانه اي بايد ماده خام خود را داشته باشد به نظر او آثار سفالين به دست امده نشان ميدهد كه سلاله آدم از باغ عدن (منطقه تبريز_اسكو)به سوي جنوب مهاجرت كرده اند. به هر حال مطالب بالا نشان از تمدن ديرينه تبريز و اطراف آن دارد تا جائيكه تاريخ پيدايش اين شهر را  در تحقيقات پرفسور رول به زمان حضرت آدم ميرسد.


 
گفتني است كه سرزمين تاريخي و طبيعت زيباي تبريز و اطراف آن قرنها پيش مورد توجه شعرا و جهانگردان بوده است به نظر جكسن اين ناحيه يعني آذربايجان يكي از حاصلخيزترين نواحي سراسر ايران و در خور  لقب " بهشت ايران" است در واقع تمام اين ناحيه سزاوار ستايش است  كه اوستا درباره ناحيه بزرگ ائيريانه وئجه (ايران ويج)يا آذربايجان كرده است .آنجا كه از اين مرز و بوم به عنوان نخستين و بهترين جايي كه اورمزد آفريد ياد كرده است.  • [ ]