تصاوير اورميه از ارتفاعات شهر

+0 امتياز

تصاوير اورميه از ارتفاعات شهر

تصاوير اين جلگه زيبا را از فراز ارتفاعات اطراف ببينيد

عكسهاي زير جلوه هايي از بافت قديم  و جديد شهر اورميه از ارتفاعات اطراف است

اورميه جلگه اي درميان كوهها و تپه هاي كم ارتفاع  با شيب ملايم است كه از سمت مشرق به درياچه اورميه ختم مي شود.تصاويرهوايي اين شهر زيبا از ارتفاعات اطراف را از دريچه دوربين آينانيوز ببينيد:

غروب اروميه(بافت جديد)

لحظاتي بعد از غروب از فراز پارك جنگلي

ضلع شرقي و جنوب شرقي از ارتفاعات كوه سير

مركز شهر(بافت قديم)

مركز شهر(بافت قديم)

عكسها:حامد عطائي


منبع :http://urmu.arzublog.com/  • [ ]