مناظره دو رئيس جمهور ( طنز)

+0 امتياز

 

اوباما: من اجازه مي‌خواهم در مورد ماجراي آن هاله‌ي نور صحبت كنم!

احمدي‌نژاد: (دوباره وسط حرف اوباما مي‌پرد) من واقعاً براي جناب اوباما متأسفم كه اين قدر اطلاعاتشان در مورد ايران ضعيف است. آن ماجراي هاله نور كه رسماً تكذيب شد و همه در ايران به دروغ بودن آن پي بردند.

اوباما: من...

احمدي‌نژاد: اجازه بدهيد من يك سوال از آقاي اوباما بپرسم: بگم؟ بگم؟

اوباما: بگو!

احمدي‌نژاد: نمي‌گم تا اون جات بسوزه! اون زنه رو بگم؟ بگم؟

اوباما: بگو ديگه!

احمدي‌نژاد: همون خانمي كه زن شماست. ايشون مدرك سيكلشون را با تقلب از دبيرستاني در شيكاگو گرفته‌اند. من خودم با يكي از مراقبان جلسه امتحاني سوم راهنمايي همسر آقاي اوباما صحبت كردم و ايشون اين قضيه تقلب را تأييد كردند. در ضمن ايشون سياه پوست نبودند. رفتند حمام آفتاب گرفتند اين جوري شدند! در ضمن همه مردم ما مي‌دانند كه صحنه گردان انتخابات رياست جمهوري آمريكا آقاي هاشمي بود. چون من دو تا نامه نوشتم به آقاي اوباما و همچنين اگر يادتان باشد من گفتم كه هرگز نمي گذارند اوباما رئيس جمهور آمريكا شود.

اوباما: من مي‌خواهم اين جا يك خورده در مورد آقاي مشايي...

احمدي‌نژاد: البته آقاي مشايي از مظلوم ترين ساكنان كره زمين هستند. ايشان واقعاً مظلوم واقع شده‌اند. من يك سوال داشتم از آقاي اوباما. پسران آقاي هاشمي و ناطق نوري چگونه ثروتمند شدند؟ همچنين در مسأله فلسطين من به عنوان يك دانشگاهي يك سوال علمي مطرح كردم و هولوكاست انجام نشده و اسرائيل بايد محو شود و ما در كشور تورم و گراني و بيكاري نداريم!

اوباما: Oh shit!

احمدي‌نژاد: بي‌ادب! (احمدي‌نژاد در اين لحظه پنج تا زوم كن از زير ميز در مي‌آورد) ملت شريف و هميشه در صحنه آمريكا! اين‌ها همه پرونده‌هاي اين آدم(اشاره به اوباما) است كه ما با كمك برادر ح.شين درآورده‌ايم. من در اين جا فقط به گوشه‌اي از سوابق پليد او اشاره مي‌كنم. مثلاً ايشان در 16 سال دولت خاتمي و هاشمي كه جفاهاي زيادي به انقلاب شد سكوت كردند و موضع خودشان را اعلام نكردند. همچنين برادر ايشان در كنيا در حلبي‌آباد زندگي مي‌كند و قاچاقچي هم هست. تازه معلوم نيست چرا چند سال در اندونزي زندگي مي‌كرده و آن جا مرتكب چه كارهايي كه نشده. در ضمن آقاي كردان به من گفته‌اند كه دكتراي اوباما هم جعلي است. من مي‌خواهم از ايشان سوال كنم كه در اين سي سال كجا بوده‌اند كه حالا آمده‌اند رئيس جمهور آمريكا شده‌اند! اين يعني جوانان ما مي‌فهمند!

مجري: چون در اين مناظره آقاي اوباما دائم وسط حرف دكتر احمدي‌نژاد مي‌پريد، بنابراين از هفته آينده و به مدت يك ماه هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب آنتن شبكه خبر در اختيار دكتر احمدي‌نژاد قرار دارد تا ايشان به اتهامات وارده پاسخ دهند.

پي‌نوشت: - ادامه مباحث را خودتان از شبكه خبر ببينيد!  • [ ]