آمار دقيق تركيب جمعيتي شيعه و سني و ساير اديان ساكن اروميه منتشر شد

+0 امتياز

 

LookLex

آمار دقيق تركيب جمعيتي شيعه و سني و ساير اديان ساكن اروميه منتشر شد

 اورميه ۹۰: سايت معتبر لوكي ليكس آمار دقيقي از نسبت آمار جمعيتي و تركيب ساكنان اروميه را منتشر كرد. اين آمار كه در طي 6 سال و با بررسي دقيق محلات – دهات و حومه اروميه صورت گرفته ، جمعيت اروميه را در روزهاي پاياني سال 2006 رقم 871,204 نفر ذكر مي كند. در آمار هاي منتشر شده توسط دو سايت معتبر ويكي پديا و لوكي ليكس جمعيت شيعيان (ترك) هاي اروميه به ترتيب رقم 7/85 و 91 درصد ذكر شده است.

 بر اساس گزارش سايت لوكي ليكس تركيب جمعيتي اروميه به شرح زير است :

 ترك آذري : 91 درصد

كرد :7 درصد

عاشوريان : 2  درصد

ارامنه : 5/. درصد

فارس : 5/0 درصد  • [ ]