تقابل شهرداري هاي تبريز و اروميه در هفته پنجم/تيم هاي واليبال شهرداري تبريز و اروميه در هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر در حالي رو در روي هم قرار مي گيرند كه تقابل اين دو تيم تداعي كننده روزهاي اوج واليبال اين دو شهر در دهه گذشته خواهد بو

+0 امتياز


 

تقابل شهرداري هاي تبريز و اروميه در هفته پنجم/تيم هاي واليبال شهرداري تبريز و اروميه در هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر در حالي رو در روي هم قرار مي گيرند كه تقابل اين دو تيم تداعي كننده روزهاي اوج واليبال اين دو شهر در دهه گذشته خواهد بود.

شهرداري تبريز كه پس از ۱۰ سال به حسرت دوري واليبال تبريز از سطح اول واليبال كشور پايان داد، با حضور با انگيزه خود در اين فصل از رقابت ها، نويد زنده شدن مجدد واليبال تبريز را داد و تقابل اين تيم در هفته پنجم با نماينده اروميه كه يكي از قطب هاي با پتانسيل كشور است، روزهاي اوج واليبال اين دو شهر و مصاف نماينده هاي آنها با يكديگر را به خاطر مي آورد. 
مصاف اين دو تيم از اين نظر كه در جدول رده بندي مسابقات در همسايگي هم قرار دارند، بر حساسيت و جذابيت بازي افزوده است. 

دو تيم پس از چهار هفته از رقابت ها رده هاي پنجم و ششم جدول را در اختيار دارند و برنده اين بازي با هر نتيجه اي مي تواند از تيم حريف سبقت گيرد. 

تيم واليبال شهرداري تبريز كه تا پايان هفته چهارم با دو برد سه بر صفر و سه بر يك و دو باخت سه بر دو و سه بر صفر با هفت امتياز در رده ششم قرار گرفته روز چهارشنبه اين هفته در سالن شهيد اقدمي تبريز ميزبان تيم شهرداري اروميه كه با دو برد سه بر صفر و دو باخت سه بر دو با هشت امتياز در رده پنجم است خواهد بود. 

دو تيم از هر لحاظ هم از نظر ميانگين گيم شماري و هم از نظر ميانگين امتياز گيري به هم نزديك هستند و انتظار مي رود در بازي اين هفته يكي از حساس ترين و جذاب ترين بازي ها رقم بخورد. 

شهرداري تبريز در چهار بازي گذشته و از ۱۵ گيمي كه برگزار كرده هشت گيم را به نفع خود به پايان برده و نتيجه هفت گيم را واگذار كرده است و از ميانگين ۱.۱۴ براي هر گيم برخوردار است. 

درمقابل تيم واليبال شهرداري اروميه از ۱۶ گيمي كه برگزار كرده ۱۰ گيم را از آن خود و شش گيم را به حريف واگذار كرده و از ميانگين ۱.۶۶ براي هر گيم برخوردار است. 

همچنين شهرداري تبريز در اين بازي ها توانسته با گرفتن ۳۴۴ امتياز و دادن ۳۱۸امتياز و ميانگين ۱.۰۸ جلوتر از شهرداري اروميه كه با گرفتن ۳۶۶ امتياز و دادن ۳۴۸ امتياز و ميانگين ۱.۰۵ قرار دارد. 

شهرداري تبريز در صورتيكه بتواند با بهره گيري از امتياز ميزباني و تماشاگران خود حداقل دو امتياز از بازي بگيرد مي تواند بالاتر از شهرداري اروميه در جدول قرار گيرد اما در غير اين صورت امكان افتادن اين تيم در جدول رده بندي نيز وجود دارد. 

در ديگر ديدارهاي اين هفته ميزان خراسان با پيكان تهران، باريج اسانس كاشان با گيتي پسند اصفهان، كاله مازندران با مناطق نفت خيز، كرمان با آلومينيوم المهدي بندرعباس، هاوش گنبد با پيشگامان كوير و سايپا با نوين كشاورز پيكار مي كنند.  • [ ]