نخستين جشنواره قوي ترين كودكان تبريز به دلايل كودكانه اي نيمه تمام باقي ماند.

+0 امتياز

 

نخستين جشنواره قوي ترين كودكان تبريز به دلايل كودكانه اي نيمه تمام باقي ماند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي، نخستين جشنواره قوي ترين كودكان تبريز كه ديروز ساعت 15 در سالن "ژيمنازيوم" دانشگاه تبريز به همت گروه آموزشي خورشيدي با همكاري هفته نامه سهند تبريز برگزار مي شد، به دلايلي ناتمام باقي ماند.

اين جشنواره كه مقرر شده بود با شركت كودكان آمادگي و مهد كودك هاي تبريز در رده سني هاي جهار، پنج و شش سال برگزار شود، پس از برگزاري مرحله اول و شركت كودكان چهار ساله با ازدهام اولياي كودكان و دلايل نامعلوم ديگر در محل برگزاري ، جشنواره نيمه تمام به پايان رسيد.

اين درحالي است كه ستاد برگزاري اين جشنواره از هر آمادگي و مهدكودك مبلغي به ميزان هفتصد هزار ريال و از هر تماشاگري كه اولياي كودكان محسوب مي شدند مبلغ 25 هزار ريال دريافت كرده و در پايان جشنواره وعده جايزه يك ميليون توماني داده شده بود كه با قهر دبير جشنواره تنها كودكان چهار ساله موفق به شركت در مسابقه شدند و تكليف نفرات برگزيده مشخص نشد.

اين مسابقه كه به نوعي طرح ابتكاري و به مناسبت روز جهاني كودك با حضور داوران و دبير همايش غيرمتخصص درحال برگزاري بود، ضمن دريافت هزينه هايي از اوليا و مديران مهدهاي كودك، تبليغات چشم گيري دورميدان مشاهده مي شد.

اين جشنواره به ظاهر طرفدار حقوق كودكان با هيچ گونه مشاوره از سازمان تربيت بدني يا سازمان بهزيستي و يا حتي اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد و كاملا قابل پيش بيني بود كه راه بجايي نخواهد برد و تكليف پول هاي پرداخت شده معلوم نشد.  • [ ]