چشمه ها و مراكز آب درماني آذربايجان غربي

+0 امتياز


چشمه هاي معدني و آبگرم هاي اروميه :

چشمه معدني هفتابه
چشمه معدني هفتابه حدود 50 كيلومتري جنوب غربي اروميه در دهستان مرگور و يك كيلومتري شرق دهكده هفتابه قرار دار. حوضچه طبيعي در كناره بستر رود به وجود آمده و با تكه سنگهاي بزرگي از رودخانه جدا شده است .

چشمه قينرجه
اين چشمه در 27 كيلومتري جاده اروميه سلماس و 7 كيلومتر بهد از كارخانه قند واقع شده است . وآب آن از دو محل خارج مي شود.

آبگرم ايستي سو 
اين آبگرم در 69 كيلومتري جاده اروميه - سلماس واقع شده و آب آن از چندين نقطه در دامنه تپه اي از زمين خارج مي شود و حوضچه هاي طبيعي جالبي را به وجود آورده است روي يكي از حوضچه ها اطاقكي ساخته اند كه اغلب زنان از آن استفاده مي كنند.

چشمه معدني زنبيل
چشمه زنبيل در 36 كيلومتري شمال شرقي اروميه در شرق سپرغان و در پايه دامنه شرقي كوه زنبيل در دهستان نازلو چاي واقع شده است . چشمه حوضچه طبيعي دايره اي شكل به قطر 4 متر و عمق 20 تا 25 سانتي متر را تشكيل مي دهد و گاز از كف آن به طور دائم خارج مي شود مقدار آب اين چشمه در حدود 10 ليتر در ثانيه است اطراف حوضچه راسنگ گذاري كرده اند و رسوب اكسيد آهن روي تكه سنگهاي اطراف حوضچه مشاهده مي گردد.


چشمه زندان سليمان
چشمه آب معدني زندان سليمان بين احمد آباد عليا و كوه زندان در شهرستان مياندواب واقع شده و حدود 1980 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. از ميان چشمه هاي گوگردي دو چشمه در قسمت غربي كوه زندان قرار دارد كه اهالي محل از آن براي استحمام استفاده مي كنند حوض يكي از اين دو به شكل مستطيل و به اندازه 2/20*4/35 متر است و نيم متر عمق دارد . آبدهي اين چشمه يك ليتر در ثانيه است و پس از خروج از حوض با فاصله تقريبا 50 متري در زمين فرو مي رود. چشمه دوم تقريبا در فاصله 16 متري غربي چشمه اول قرار دارد حوض آن بيضي شكل و طبيعي و قطرش 6/3 و 5 متر است عمق اين چشمه متفاوت و حداكثر 60 ثانتيمتر است . در اين ناحيه مظهر هاي ديگري نيز وجود دارد كه آب آنها پس از عبور از سطح زمين رسوبهاي سفيد كربنات و منيزيم باقي مي گذارد كه حتي از دور به صورت مسير هاي سفيد رنگ ديده مي شود . آب اين چشمه ها جزو آبهاي سولفوره است كه داراي مصارف درماني دردهاي مفصلي و روماتيسمي است.چشمه معدني ويشليق
چشمه معدني ويشليق در 500 متري جاده خاكي منشعب از 12 كيلومتري جاده خوي - تبريز قرار دارد . مظهر چشمه ويشليق در دامنه جنوبي و در حدود 10 متري پاي تپه قرار گرفته است

چشمه معدني ايواوغلي
اين چشمه در شمال شرقي خوي و در قسمت جنوبي جاده دهكده ايواوعلي واقع شده اند و از دو محل نزديك به هم از زمين خارج مي شوند

چشمه معدني بولاغ بيلوار
دهكده بيلوار در شمال شرقي خوي واقع شده است و شور بلاغ در حدود 700 متري جنوب دهكده در پاي يك تپه رسوبي خاك رسي در كناره راست بستر رودخانه قرار دارد آب از پاي تپه از زمين خارج مي شود و حوضچه طبيعي كم عمقي را تشكيل مي دهد كه تقريبا بيضي شكل است و دو قطر آ به ترتيب 2 و 3 مترمي باشد

چشمه معدني زارعان ( زواران )
دهكده زارعان در شمال غربي بيلوار واقع شده و فاصله اين دو از طريق دهكده بزندي 5 كيلومتر است . در 4 كيلومتري غربيدهكده چشمه معدني زارعان قرار گرفته و در محل به نام قيز مشهور است

چشمه معدني كلوانس
3 كيلومتر بهد از چشمه دسته دره دهكده قوروچك عليا قرار دارد و 5 كيلومتر بعد از آن دهكده شوريك واقع شده است چشمه كلوانس در جنوب غربي دهكده كلوانس قرار دارد چشمه در كنار غربي دره كوچكي كه شمالي - جنوبي است قرار گرفته است

چشمه معدني دسته دره
اين چشمه در شمال غربي خوي واقع شده و از مظهر آن تا پاي دامنه سنگهاي آهكي و چند تكه سنگ سيلابي تشكيل شده است .

چشمه معدني شگفتي
اين چشمه در دامنه جنوبي كوههاي آق بلاغ و شمال دهكده شگفتي در منطقه سيه چشمه واقع شده است .

چشمه معدني ميناس
چشمه ميناس در روستاي ميناس ( جنوب شرقي سلماس ) واقع شده است .

چشمه صدقيان
دهكده صدقيان در شمال شرقي سلماس واقع شده است . مظهر آب و حوضچه طبيعي آن به صورت مثلث متساوي الاضلاع با ضلع 75 سانتي متر و عمق 40 تا 50 سانتي متر است

چشمه قره شعبان
دهكده قره شعبان در 6 كيلومتري جاده خوي - تبريز واقه شده است و در يك كيلومتري جنوب آن تچه اي وجود دارد كه بالاي آن امامزاده اجاق قرار گرفته است اهلي روستا چشمه را با خاك وسنگ كور كرده اند صداي آب از زير زمين هنوز هم به گوش مي رسد

چشمه معدني نوايي
دهكده نوايي در شمال شرقي خوي و 9 كيلومتري جاده خوي - تبريز واقع شده است و چشمه معدني نيز در كنار آن قرار دارد . مظهر چشمه معدني نوايي در كناره شرقي بستر رودخانه واقع شده است


آبگرم قارنجه
اين چشمه در 5 كيلومتري دهكده قارنجه در دره اي نام دره رودخانه آغ چاي قرار گرفته است

چشمه معدني خان
چشمه معدني خان در 41 كيلومتري جنوب غربي خوي در ناحيه خان واقع شده است . مظهر اصلي آن يك حوضچه طبيعي كوچك مثلثي شكل را به وجود آورده كه راس آن به طرف رودخانه مجاور است

چشمه معدني رازي
در كنار دهكده رازي ( 6 كيلومتري قطور ) قرار دارد آب با گاز از مظهر چشمه بيرون مي جهد و رسوب اخراجي اكسيد آهن بر جاي مي گذارد.

آبگرم شوط آباد
روستاي شوط آباد در 27 كيلومتري جنوب شرقي ماكو واقع شده است 2/5 كيلومتر بعد از شوط آباد تپه اي وجود دارد كه آب گرم از بالاي آن خارج مي شود مظهر اصلي چشمه را يك حوضچه طبيعي به شكل كثير الاضلاع غير منتظم تشكيل ذشده است .

آبگرم باش كندي
چشمه آبگرم باش كندي در فاصله دو كيلو متري روستاي باش كندي و 13 كيلومتري جاده ماكو - بازرگان واقع شده است در اين ناحيه دره وسيعي وجود دارد كه غربي شرقي است و چشمه آب گرم در سمت راست بستر رودخانه و دامنه ارتفاعات آهكي جنوب دره قرار گرفته است.

چشمه معدني عرب ديزج
در 300 متري دهكده اي به همين نام در اطراف ماكو است در اين محل دو چشمه وجود دارد كه يكي از آنها در پايه كوه كم ارتفاعي واقع شده و مقدار آب آن خيلي زياد است و به طرف جنوب جريان دارد و ديگري به فاصله تقريبا 100 متري جنوب شرقي چشمه اول قرار گرفته است و سپس با آب چشمه اول يكي مي شود و به طرف جنوب جاري مي شود.  • [ ]