هافبك تيم فوتبال تراكتورسازي گفت: نگفتم از قلعه نويي عذرخواهي نمي‌كنم و آمادگي اين كار را دارم.

+0 امتياز

 

هافبك تيم فوتبال تراكتورسازي گفت: نگفتم از قلعه نويي عذرخواهي نمي‌كنم و آمادگي اين كار را دارم.مهدي كياني در مورد اينكه چرا حاضر نشده از امير قلعه نويي عذرخواهي كند، گفت: من به كسي نگفتم از قلعه نويي عذرخواهي نمي كنم. روزي كه به باشگاه رفته بودم به من گفتند معذرت خواهي كن و گفتم به عنوان اينكه قلعه نويي بزرگتر از من است اين كار را مي كنم اما اكنون رويم نمي شود.

وي افزود: باشگاه از من خواست كه به صورت انفرادي تمرين كنم و من هم آن را اجرا كردم. دوست دارم براي تراكتورسازي بازي كنم اما خود باشگاه به باشگاه هاي ديگر زنگ زده تا من را با بازيكن ديگري تعويض كند. براي من هم فرقي نمي كند.  • [ ]