كياني :اگر رضايتنامه ام را بدهند مي روم

+0 امتياز

مقرر گرديد از روز شنبه مهدي كياني تمرينات اختصاصي خود را با بياض پورممي بدنساز تيم آغاز كند و نتيجه نهائي در مورد مهدي كياني روز 11 مهرماه طي جلسه اي اعلام خواهد شد


 

مهدي كياني هافبك تراكتورسازي  كه دو روز پيش جهت حضور در باشگاه دعوت شده بود امروز راس ساعت 11 صبح در محل باشگاه حاضر گرديد و با مديرعامل باشگاه مجددا نسبت به مسئله پيش آمده به بحث و گفت و گو پرداختند.
جعفري در ابتدا از كياني در خصوص اقدام غير حرفه اي در بي احترامي به سرمربي خود نسبت به رفع سوء تفاهمات جويا شد كه كياني در پاسخ گفت : من هيچ اقدامي نكردم و از باشگاه مي خواهم رضايت نامه مرا بدهد تا بروم!
اما ديدگاه مديرعامل متفاوت ازخواسته كياني بود ايشان اظهار داشتند : شما متعلق به باشگاه هستيد و بايد به تمرينات بدنسازي خود زير نظر مربي بدنساز باشگاه ادامه دهيد و از آمادگي نيفتيد.به گفته جعفري تا زماني كه مهدي كياني خود نخواهد شرايط را تلطيف نمايد هيچ اقدامي ميسر نيست و قطعا اين روش به ضرر كياني خواهد بود.
بهرحال تا نيم فصل فرصت تصميم گيري براي آقاي كياني و باشگاه وجود دارد و چنانچه شرايط حضور ايشان در تيم مهيا نشود نهايتا تصميم ديگري گرفته خواهد شد.
مقرر شد كياني از شنبه برابر برنامه مربي بدنساز به صورت انفرادي خارج ازتمرينات تيم ، تمرينات خود را از سر بگيرد.

   • [ ]