دقت دقت : تلاش مشترك اطلاعات و آموزش و پرورش براي تفتيش عقايد خانواده هاي آذربايجاني از طريق بازجويي از دانش اموزان مدارس

+0 امتياز

دقت دقت : تلاش مشترك اطلاعات و آموزش و پرورش براي تفتيش عقايد خانواده هاي آذربايجاني از طريق بازجويي از دانش اموزان مدارس

براساس اخباري كه از تبريز به دستمان رسيده مدتي است كه يك نهاد موهوم دولتي بنام "سازمان گسترش و پژوهش حجاب" كه گويا وجود خارجي هم ندارد، اقدام به تفتيش عقايد خانواده هاي دانش آموزان چندين مدرسه در خصوص نگرشهاي نژادي و قومي آنان حد اقل در شهر تبريز نموده است.
مطابق اين خبر، از اواخر سال تحصيلي گذشته و نيز در حين دروس فوق برنامه مدارس در تابستان امسال، افرادي كه خود را پژوهشگر سازمان كذائي فوق معرفي نموده اند با حضور در برخي از مدارس دخترانه و پسرانه، مدعي انجام كارهاي پژوهشي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي شده و سپس از هر كلاس دست كم 2 دانش آموز را به يك ساختمان دولتي برده و در يك سالن بزرگ اقدام به پرسيدن سوالات ذيل از آنان كرده اند:

1- پان توركيسم چيست؟
2- پان توركيست كيست؟
3- آذربايجان جنوبي كجاست؟
4- شما ترك هستيد يا آذري؟
5- بابك كيست؟
6- پيشه وري كيست؟
7- چرا درياچه اورميه خشك ميشود؟
8- روابط شما با فارس زبانها به چه صورتي هست؟
9- علامت گرگ خاكستري يعني چه؟
10- آيا دوست داريد به آذربايجان و تركيه سفر كنيد؟
11- تيم تراكتور را دوست داريد و اگر داريد تا چه حد؟
12- چه كساني اقدام به طرح و بيان شعارها در مسابقات تيم تراكتور مي كنند؟
13- گروههايي كه مدعي دفاع از آذربايجان هستند چه كساني هستند و در كجا جمع مي شوند؟
14- آيا در بين دوستان و افراد خانواده شما كسي هست كه موارد بالا را به نوعي شامل شود؟
15- شما شخصا در قبال اين موضوعات چه مي انديشيد؟
16- ...
از دانش آموزان خواسته شده كه در قبال اين سئوالات با صداقت و حساسيت پاسخ دهند و مطمئن باشند كه در صورت بيان خلاف واقع، دروغ گويي آنان اثبات خواهد شد.
ماموران وزارت اطلاعات به دنبال مواجه شدن با مقاومت و انتقادات شديد دانش آموزاندر حين گفتگو و در واقع بازجوئي، گفته اند كه مطمئن باشيد ما فقط دشمن پان توركيستها هستيم و هيچ كاري با كساني كه خود را ترك مي دانند نداريم!
از كودكان خواسته شده تا در صورت مشاهده هر گونه مورد مشكوكي در بين دوستان، خانواده و فاميل به معلم پژوهشي مدرسه اطلاع دهند.
گفته مي شود كه اين قبيل سئوالات و در واقع بازجويي تهديد آميز دانش آموزان، دست كم در دبيرستانهاي دخترانه ذيل به عمل آمده است:
بهارستان،عفتيه، توان، مبتكران، انقلاب اسلامي، امام مجتبي و نبوت.
چنين پرسشهايي از دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه نيز به عمل آمده است. بعبارتي در هر جلسه پژوهشي و در واقع بازجويي، دهها دانش آموز مورد مخاطب بازجويان قرار گرفته و موظف به بيان عقايد خود و يا پر كردن پرسشنامه هايي شده اند.
گفته مي شود كه بازجويان در نقش پليس خوب از دانش آموزان خواسته اند كه در خصوص رفتار خانواده هاي خود دقت كنند و در صورت مشاهده هر گونه مسئله ترديد آميزي بنا بر وظيفه شرعي و ايراني خود آنرا به مسئولين منتقل كنند.
آنچه كه در مدارس فوق به وقوع پيوسته در حقيقت ادامه تفتيش عقايد موهني است كه در بهار سال 1374 تحت عنوان "پرسشنامه طرح فاصله اجتماعي" از طريق مامورين صدا و سيما از مردم به عمل آمده بود و منجر به قيام 19 ارديبهشت دانشجويان آذربايجان در دانشگاه تبريز در همان سال گرديد.  • [ ]