يك بازى تا صدتايى شدن اكرامي

+0 امتياز

 

 

مصطفي اكرامي، بازيكن ارزشمند تيم تراكتورسازي، با يك بازي، به باشگاه صدتايي هاي تراكتور ميپيوندد.

 

اكرامي كه اينك، چهارمين فصل حضورش در تيم تراكتورسازي را تجربه ميكند، 26 بازي در ليگ آزادگان، 33 بازي در ليگ نهم، 32 بازي در ليگ دهم و 3 بازي هم در ليگ يازدهم براي تيم تراكتورسازي انجام داده است.

همچنين اگر 5 بازي در جام حذفي وي را به اين بازيها بيافزاييم، تعداد كل ديدارهايي كه وي با پيراهن تراكتور به ميدان رفته است، به عدد 99 ميرسيم.

مصطفي اكرامي در صورتي كه در بازي با نفت تهران به ميدان رود، يكصدمين بازي خود را براي تيم تراكتور انجام خواهد داد و به باشگاه صدتايي هاي تراكتور خواهد پيوست.

براي اين بازيكن در تيم تراكتورسازي، آرزوي موفقيت داريم.

 
 
منبع: كلوب هواداران تراكتورسازي  • [ ]