بهره برداري از فاز نخست مجتمع تجاري فلكه بزرگ ولي عصر تبريز

+0 امتياز

 

 نصر نيوز: آئين بهره برداري از فاز نخست پروژه مجتمع تجاري و پاركينگ طبقاتي فلكه بزرگ ولي عصر برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

عكس ها از صابر علي نژاد/ اختصاصي نصر نيوز  • [ ]