اميرقلعه نويي با ميانجيگري سردار جعفري براي بخشش هافبك اخراجي تراكتور سازي مخالفت كرد.

+0 امتياز

اميرقلعه نويي با ميانجيگري سردار جعفري براي بخشش هافبك اخراجي تراكتور سازي مخالفت كرد.

قبل از بازي مقابل استقلال ، مدير عامل اين باشگاه در حاشيه يك جلسه با امير قلعه نويي به اوپيشنهاد داده است به شكلي به پرونده كياني رسيدگي كند كه باشگاه ضرر مالي سنگين نكند. سردار جعفري به قلعهنويي گفته كه كياني را چندين هفته از تيم كنار بگذارد و باشگاه هم مبلغ قابل توجهي از قرارداد اين هافبك را بابت جريمه كسر كند و در نهايتا اين بازيكن جلوي بچه ها ازاو عذر خواهي كند زيرا در صورتي كه باشگاه بخواهد كياني را اخراج كند بايد تمام پول او را بدهد. 
در اين رابطه شنيديم امير قلعه نويي ضمن مخالفت با پيشنهاد سردار جعفري اعلام كرده كه باشگاه بايد بين او و كياني يك نفر را انتخاب كند و حاضر نيست با اين بازيكن كار كند چون به او بي احترامي كرده است .
سردار جعفري در اين باره گفت:" من همان اول اعلام كردم در اين موضوع از امير قلعه نويي حمايت مي كنم. در مصاحبه هايم نيز از رفتار زشت كياني انتقاد كردم. با اين حال يك بار به قلعهنويي رو انداختم كه اگر امكان دارد كوتاه بيايد و در برخورد با كياني تخفيف بدهد. اما او گفت كه ديگر اين بازيكن جايي در تراكتور سازي ندارد و باشگاه هر كاري دلش خواست با او بكند. ما قرار است ظرف چند روز آينده در جلسه كميته انضباطي به پرونده كياني رسيدگي كنيم. اما قلعه نويي حتي قبول نميكند در اين جلسه شركت كند و با كياني رو به رو شود. او در بازي با استقلال نشان داد تيمش متكي به يك نفر نيست و راحت كياني را كنار گذاشته است."
مدير عامل تراكتور سازي در ادامه گفت:" امير قلعه نويي به من گفت ديگر نمي خواهد حتي يك ثانيه هم كياني را ببيند. او تاكيد كرد كه هر كاري مي خواهيم انجام دهيم و رضايت نامه اش را براي هر تيمي كه مي خواهد صادر كنيم."
سردار جعفري در پايان در باره اين كه پرسپوليس و استقلال براي به خدمت گرفتن كياني اعلام آمادگي كرده اند گفت:" ما هنوز در باره كياني تصميم نگرفته ايم. اما اگر هر تيمي او را مي خواهد مذاكره مي كنيم و كياني را مي فروشيم. اگر قلعه نويي روي حرفش بماند كياني را به بهترين پيشنهاد مي دهيم! پرسپوليس و استقلال به خود ما هنوز نامه اي نزده اند اما اگر تمايل داشته باشند رسما مي توانند وارد مذاكره شوند  • [ ]