جعفري: استقلاليها با سنگ و بطري ما را زدند

+0 امتياز

جعفري: استقلاليها با سنگ و بطري ما را زدند 


مديرعامل تراكتورسازي در آستانه بازي مقابل استقلال مدعي شده بود فتح ا...زاده قصد دارد اوضاع تيمش را به هم بريزد. سردار جعفري همچنين كنايه تندي را درباره جذب مهدي كياني از سوي باشگاه استقلال مطرح كرد. بازي حيثيتي اما به سود تراكتورسازي پايان يافت تا يك روز پس از شكست استقلال سردار جعفري در موضعي تكراري براي سرپرست باشگاه استقلال رجز بخواند.سردار جعفري ابتدا درباره پيروزي مقابل استقلال ميگويد: «امير قلعه نويي هم نشان داد فوتبال به داشتن مهره هاي زياد و داشتن تيم كهكشاني نيست. حتي كياني را نداشتيم و حاج صفي مصدوم شد اما سرتر از استقلال بوديم. پس تيم ما شايسته تقدير است.» 
سردار جعفري درباره حضور هواداران تبريزي در استاديوم آزادي ادامه ميدهد: «آنطور كه بايد با تبريزيها مدارا نشد. در طول بازي هم استقلاليها با پرتاب سنگ و صندلي و بطري بعضي از هواداران ما را مجروح كردند. البته تماشاگران تراكتور هم واكنش نشان دادند اما برخورد خوبي با هوادارانمان نشد. شايد اگر استقلاليها اعصاب آنها را در بيرون ورزشگاه خرد نميكردند شاهد اين دعواها و درگيريها نبوديم. از مديران سازمان ليگ و استقلال انتظار بيشتري داشتيم اما بازي برگشتي هم در كار است.» 
سردار جعفري در پاسخ به اين سوال كه با اين حرفها براي استقلال و فتح ا...زاده رجزخواني ميكنيد، هم ميگويد: «به هر حال فوتبال همين است. البته فتح ا...زاده را دوست دارم. او همكار من است اما خب تيم ما از تيم او بهتر است. شايد استقلال اسمهاي زيادي داشته باشد اما همه ديدند كدام تيم بهتر بازي كرد. گل دوم استقلال را خود ما تقديمشان كرديم. ما در زمين نشان داديم قدرت كدام تيم بيشتراست.  • [ ]