آناليز تراكتور در مقابل استقلال / آيا واقعا برد تراختور قلعه نويي مقابل استقلال حاصل ضد فوتبال بود؟!!!

+0 امتياز

 
 
 

 چند روزي ازديدار دو تيم استقلال و تراكتور گذشته است .غالب مطبوعات و رسانه ها از نگاه كارشناسان خود اين بازي را به نقد كشيده اند.اما متاسفانه باز همان كلمات و جملات كليشه اي و هميشگي ، نحوه به ثمر رسيدن گلها و گريزي اندك به مسايل فني شايد اگر به بازي نگاه عميق تري داشته باشيم حق مطلب در خصوص نوع كوچينگ برتر امير قلعه نوعي مشخص شود.

 

مردي كه فاتح اين بازي بود و در استاديوم آزادي از طرف تماشاگران حريف بر روي چشمانش نور ليزر پرتاب مي شد و و قتي تيمش به گل رسيد به او لقب مرد ضد فوتبال دادند . همان مردي كه جامهاي بسياري را براي همان تما شاگرا ن به ارمغان آورده بود .

بيراهه نروم اگر قرار به ضد فوتبال بود تراكتور بهانه هاي فراواني براي اتلاف وقت داشت ضمن اينكه در تاكتيك ضد فوتبال گلر يك تيم نقش به سزائي دارد ولي ايا حتي يكبار مهدي ثابتي در اين بازي دست به تمارض زد .در دقيقه 62 اسدي مصدوم شد و امير آبادي بازيكن استقلال توپ را به بيرون از زمين زد . در دقيقه 81 كرار روي بازيكن تراكتور خطا كرد و حتي كارت زرد دريافت كرد و نشاني از ضد فوتبال نبود يا در دقيقه 87 فرهاد مجيدي نزديك به يك دقيقه اززمان بازي را با مصدوميت خود كشت.آيا تراكتور مقصر بود؟!

اصلا آيا تعداد مصدوميت بازيكنان تراكتور از تعدادانگشتان يكدست فراتر رفت كه متهم به اتلاف وقت بشوند . در ادامه با مشاهده آناليز بازي بيشتر شواهدي مشاهده خواهيد كرد كه نمايشگر بازي منطقي و بدور از احساسات تراكتور است :
 و اينك آناليز بازي :  از مهدي ثابتي آغاز مي كنيم او در اين بازي دو گل در يافت كرد . كه در دريافت اولين گل ضربه استثنائي مجيدي واقعا غير قابل مهار بود . يك ضربه چكشي و ناگهاني كه مهار اين ضربه حتي از عهده گلر هاي ملي پوش ما هم برنمي آيد . در همين بازي و رويش هر سه گل تراكتور، مهدي رحمتي فقط تماشاگر بود . مهدي ثابتي در زمان شروع مجددها خود آغازگر بازي است ضمن اينكه با اعتماد بنفس كامل  و در جريان بازي از جناحين راست و چپ خود براي بازيسازي استفاده مي كند. تراكتور از معدود تيمهائي در ليگ بر تر ما  است كه توانائي بازيسازي از هر دو جناح خود را دارا مي باشد .

 در نيمه اول مردان تراكتور 154 بار پاسكاري كردند كه از اين ميزان پاس 106 مورد پاس موفق و 48 مورد از اين پاسها ناموفق بوده است . در همين نيمه بازيكنان تراكتور با قطع كردن توپ حريف 47 بار تيم استقلال را از حالت تهاجمي به حالت دفاعي برگردانده اند و 18 بار موفق شدند از طريق هوائي و زميني توپ را وارد محوطه  جريمه حريف نمايند .

نمودار حركتي بازيكنان تراكتور در نيمه اول نشان مي دهد آنها در اين نيمه پس از مالكيت توپ در مقابل محوطه خود بيشترين زاويه حركتي را در قسمت ميانه زمين تا پشت محوطه جريمه حريف داشته اند و زياد علاقه اي به بازي از جناحين علي الخصوص مناطق نزديك به خط عرضي حريف نشان نمي دهند آنها بر حسب فرامين مربي خود فكورانه توپ را به گردش در آورده اند و كار اضافه اي ديده نمي شود.

چندين بار اصرار به حركت از سمت چپ تراكتور و راست استقلال قابل مشاهده است كه منجر به اخذ خطا از حريف و ارسال توپ براي به ثمر رسيدن گل ديده مي شود .

به نظر مي آيد امير قلعه نوعي با اين نوع بازي تيم خود بدنبال كسب خطا پشت محوطه جريمه استقلال بوده است  تا تراكتور به گل برسد .  جالب اينكه دستورمربي براي ارسال كنندگان توپ به داخل محوطه جريمه استقلال اين بوده است : ( توپها را روي سر ميثم حسيني بريزيد ) امير قلعه نوعي حتي اندازه قد حسيني را هم داشت چرا كه وقتي صادقي نزديك به او مي شد معلوم بود حسيني كوتاهتر است . پاشنه آشيل استقلال توسط قلعه نوعي شناسائي شده بود :(عمق دفاع استقلال ). ضمن اينكه تراكتور بدنبال بازي زيبا نبود آنها در برنامه تاكتيكي خود در 1-3-2-4  اول جانانه و با اصول مشغول دفاع مي شدند و ميدانستند در زمان مالكيت توپ بايستي از كجا و چگونه براي رسيدن به گل تلاش كنند.تاكتيكي كه ديگر تيمهاي ما رعايت نمي كنند.

 در نيمه دوم مالكيت توپ بيشتر با تيم استقلال بوده است تراكتوري ها 114پاس را بين خود ردو بدل كردند كه 85 پاس آن سالم و 29 پاس اشتباه بوده است . در اين نيمه هم 47 بار مالكيت توپ را از استقلال بدست آورده اند  كه در مجموع بازي 94 بار استقلالي ها را در حمله ناكام گذا شته اند.اينكار اتفاقي نيست نياز به بر نامه ، خستگي نا پذيري ، كنترل رواني و جنگندگي يك تيم دارد كه خود يك هنر است . وقتي در ليگ ما هستند تيمهائي كه حتي در دقيقه يك گل دريافت مي كنند به اهميت رعايت اصول دفاعي و نظم تيمي تراكتور پي مي بريم نمودار حركتي بازيكنان تراكتور در نيمه دوم تقريبا همان خطوط نيمه  اول را نشان مي دهد با اين تفاوت كه اين نمودار كمي بازتر شده و از دقيقه 61 به دستور مستقيم قلعه نوعي ترافيك شديدي در نوع حركت بازيكنان تراكتور در سمت چپ خود و راست استقلال ديده مي شود كه اصرار به اين نفوذ ها و خروج علي حمودي از بازي و يك خطاي بي مورد از سوي ميداوودي به بازيكنان تراكتور اين اجازه را مي دهد تا براي سومين بار به گل برسند .

آشوبي سومين پاس گل خود را مي دهد و لوپز پرتغالي با يك كار حرفه اي و حركت در زمان ضربه ارسالي خود را به توپ رسانده و بدون مزاحمت گل مي زند 8 استقلالي در مقابل 5 تراكتوري مغلوب مي شوند. اشتباه در جايگيري باز كار دست استقلال ميدهد . در اين نيمه هم تراكتور موفق ميشود 14 بار توپ را وارد محوطه جريمه حريف نمايد . در دقيقه 79 دفاع تراكتور موفق به دفع توپ نميشود و توپ ميداوودي به تيرك در وازه بر خورد مي كند . اگر جدولي تشكيل بدهيم و بازيكناني را كه پاس گل داده اند و گل زده اند را در آن جدول بگنجانيم تراكتوري ها 7 بازيكن دارند و استقلالي ها 3 بازيكن گل دوم استقلال بيشتر شبيه يك هديه بود واقعا غم انگيز بود بازيكني مثل حسيني كه بسيار زيبا بازي كرده و حتي گل زده بود دست به يك اشتباه آماتور گونه بزند حتي در رده پايه هم به بازيكنان تاكيد ميشود كه مدافعين مياني در منطقه يك سوم دفاعي حق ريسك و دريبلينگ ندارند هر چند در آينده اين بازيكن كانديداي حضور در تيم ملي خواهد بود و با يك اشتباه نبايد تير باران يا همراه كياني شود .

 در مجموع تراكتور دچار نقاط ضعفي نيز مي باشد . كه با پيروزي در اين بازي پرداختن به آنها شايد به مذاق هوادارانش خوش نيايد اما بايد كه هماهنگي اين بازيكنان بيشتر بشود در فوتبال روز دنيا ارائه 191 پاس موفق در يك بازي حتي نيمي از استاندارد نيست .اما حقيقتي است كه بايد به آن اشاره شود هر چند پر س هاي فراوان در اين بازي آمار پاس هاي تراكتور را تحت تاثير خود قرار داده بود . اما در ادامه تراكتور نياز به تمارين بيشتري براي رسيدن به حد مطلوب دارد .

 به نظر نگارنده برنده اين بازي اول تماشاگران تراكتور بودند كه بالغ بر سي هزار نفر، كيلومتر ها راه را براي حمايت از تيمشان به مركز آمدند . و دوم امير قلعه نوعي كه مظلومي را دچار بن بست فكري فني نموده بود . امير مي دانست كه اگر ميخواهد برنده از اين زمين خارج شود بايد هافبك هاي استقلال را از كار بياندازد .امير حتي در هواپيما هم وقتي به طرف تهران مي آمد . آن بالا ها از زاگالو فوتبال ايران ( ناصر ابراهيمي ) هم مشورت گرفت همان ساعتهائي كه شايد مظلومي در هتل مشغول تماشاي سريال تلويزيوني بود .

 قضاوت با شما با اين آمار و ارقام آيا تراكتور ضد فوتبال بازي كرد يا ياكاموز( نور ماه در آب )واقعا مستحق پيروزي در اين بازي بود ؟

 
 
منبع: پارس فوتبال  • [ ]