تظاهرات در تبريز بعد بازي تراختور - استقلال

+0 امتياز

جشن مردم تبريز بعد بازي تراختور استقلال كه به خشونت از طرف نيروهاي يگان ويژه تبديل شد.تكميل مي شود

   • [ ]