اسامي شهرها و روستاهاي آذربايجان شرقي تغيير ميكنند

+0 امتياز

اسامي شهرها و روستاهاي آذربايجان شرقي تغيير ميكنند

در ادامه سياست تغيير اسامي تاريخي شهرها، كوهها، رودها و ... در آذربايجان، كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در مصوبه اي پيشنهاد وزارت كشور مبني بر تغيير نام يك شهر و سه روستا در آذربايجان شرقي را تصويب كرد. بر اساس مصوبه كميسيون مذكور شهر 'خراجو' از توابع بخش سراجو در شهرستان مراغه به شهر ' خداجو' تغيير نام يافت. طبق اين مصوبه نام روستاي 'ديل بيلمز' از توابع دهستان آبش احمد شهرستان كليبر به روستاي 'دلاوران' ، روستاي 'قيصرق' از توابع بخش مهربان شهرستان سراب به روستاي 'قيصريه' و همچنين روستاي 'اگوزگنبدي' از توابع دهستان كوهسار در بخش مركزي شهرستان هشترود به روستاي 'اكيزگنبدي' تغيير نام داده شد. اين تصويب نامه از سوي رياست جمهوري نيز تاييد شده است. فعالان مدني و حقوق بشري آذربايجان همواره نسبت به سياست تعغيير اسامي و فشار بر اماكني كه نامهاي تركي دارند معترض بوده و آن را بخشي از سياست هاي نژاد پرستانه دولتي مي دانند كه سعي در فارسيزه كردن منطقه دارد.  • [ ]