بازي كردها را جدي بگيريم !

+0 امتياز

بازي كردها را جدي بگيريم !

 

اقدامات دولت ايران در جهت افزايش جمعيت كرد در منطق ترك نشين همچنان ادامه دارد . بعنوان مثال براي خانواده هاي كردي كه از مناطق مختلف كردستان به اروميه كوچ ميكنند امكانات مادي مختلفي اختصاص داده ميشود . كردها كه در استان آذربايجان غربي نفوذ و قدرت خود را افزايش ميدهند قريب به تمام بازار اروميه را تحت اختيار خود قرار داده اند .

همانطوريكه ميدانيم جمعيت در اقليت كردها چند سال پيش در حدي بسيار محدود مانده و در محلا مشخص اروميه زندگي ميكردند ولي با افزايش مهاجرت كردها به منطقه و همچنين افزايش ثروت و قدرت مادي اين طبقه كم كم مركز شهر اروميه نيز به تسخير آنها درآمده است . پرداخت ارقامي نجومي به خانه هاي ترك ها از طرف ثروتمندان كرد نيز موضوعي است كه نبايد دور از چشم نگهداشت . مردم مناطق ذكر شده با آگاهي از اين امر بايد دقت بيشتري بخرج داده و از فروش خاك و خانه مقدسمان آذربايجان امتناع ورزيم ...

توجه برادران و خواهرهاي آذربايجاني را به موضوع مهم ديگري جلب ميكنيم ...در بسياري از شهرهاي كردستان همانند بانه و در شهر سردشت آذربايجانغربي بازارهاي مختلفي احداث شده  كه در آنها كالاهاي دزدي شده از منطقه شمال عراق در مغازه هاي كرد بفروش ميرسند . برادران و خواهران ترك از تبريز و اروميه به اين بازارها هجوم آورده و با پرداخت پول به اين كالاها كردها را ثروتمندتر از گذشته ميكنند. بانه از نظر فعاليت هاي پژاك نيز اهميت فوق العاده اي دارد و بخش بزرگي از درآمد هنگفت اين بازارها به جيب پژاك واريز ميگردد .

دولت ايران همواره در نظر دارد جمعيت كرد و ترك منطقه اروميه را در تعادل نگاه دارد .مبارزه ما در راستاي بدست آوردن حقوق شخصي و قانوني با اين روش تحت كنترل قرار داده ميشود . دولت در عملي ساختن اين پروژه كثيف در تبريز كه بسيار حساس است  با مشكل روبرو ميشود ..براي شكست خورد اين نقشه شوم مردم اروميه نيز بايد حساس تر رفتار كنند .

   • [ ]