بازداشت دستكم شصت و دو تن در تظاهرات شنبه (6.12 ) تبريز

+0 امتياز

آذوح: در جريان تظاهرات شهرهاي آذربايجان و درگيري ميان معترضان به خشك شدن درياچه اروميه و نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي، ده ها تن از معترضان در شهرهاي مختلف آذربايجان بازداشت شدند. در ميان اين بازداشت شدگان دستگيري ۶۲ نفر در تبريز از سوي منابع موثق كميته دفاع تاييد شده است.

 

به گزارش كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، بنا بر آخرين اخبار دريافتي از شهر تبريز، طي درگيري هاي شديد صورت گرفته امروز و امشب ميان مردم معترض و نيروهاي حكومتي كه نيروهاي لباس شخصي طي آن نقش اصلي در ضرب و شتم و بازداشت مردم معترض را بر عهده داشتند تا ساعت ۲۱:٣۰ امشب حداقل ۶۲ تن از معترضان در شهر تبريز توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شدند.

 

گزارش ها حاكي است كه بسياري از اين بازداشت شدگان توسط نيروهاي انتظامي به قرارگاه امنيت اخلاقي شهر تبريز انتقال يافته اند.

 

يادآوري مي گردد كه آمار فوق تنها ميزان بازداشت شدگان توسط نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي بوده و اطلاعات بيشتر در موردميزان بازداشت شدگان توسط ساير نهادهاي انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي و بويژه لباس شخصي ها در حال تحقيق است.

 

ساير اخبار منتشره از بروز ناآرامي در شهرهاي اروميه و اهر حكايت دارد كه از تعداد بازداشت شدگان در اين مناطق تا اين ساعت اطلاع موثقي در دست نيست.  • [ ]