عكس هاي جديد از تظاهرات 5 شهريور اروميه عليه مجلس براي خشك شدن درياچه اروميه

+0 امتياز

?sizin nəzərizə gzafi yaxcidi ya bolar

به نظر شما قذافي خوب بود يا اينا؟

 

 

 

 

   • [ ]