كسر امتياز به جاي محروميت هواداران

+0 امتياز

آخرين خبري كه از كميته انظباطي مي رسد بدين مضمون مي باشد :

كميته انضباطي:كسر امتياز به جاي محروميت تماشاگران

رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال از تغيير رويكرد اين كميته درخصوص فحاشي تماشاگران خبر داد.


اسماعيل حسن زاده رييس كميته انضباطي درباره موضوع محروميت تماشاگران از حضور در ورزشگاه‌ها به دليل فحاشي كه در سال گذشته بارها اعمال شد، گفت: اين مساله مربوط به گذشته مي باشد و رويكرد كميته انضباطي تغيير كرده است.

وي افزود: از اين پس مبنا بر اين خواهد بود كه به جاي محروم كردن تماشاگران از حضور در استاديوم ها، از تيم هايي كه هوادارانشان مشكلاتي را ايجاد مي كنند، امتياز كم كنيم. اين مساله باعث شود تماشاگران اگر تيم خود را دوست داشته باشند، ديگر اقدام به فحاشي نكنند و حتي در مقابل برخي تماشاگرنماها نيز بايستد.

گفتني است در فصل جاري ليگ برتر تيم هاي ملوان، تراكتورسازي و شهرداري تبريز چند ديدار را بدون حضور هوادارانشان برگزار كردند. اين مساله در فصل گذشته نيز بارها مشاهده شد.


منبع : www.varzesh3.com

نويسنده اين خبر هر چند كه نتوانسته قصد و غرض واقعي خود را مخفي كند و تهيه كنندگان اخبار اين سايت كه دشمني آنها با تيم هاي آزربايجاني بر كسي پوشيده نيست خواسته طوري وانمود كند كه بلي . تنها در اين دو شهر فقط فحاشي صورت مي گيرد . خوب تازه 3 روز از برگذاري دربي باشكوه تبريز گذشته كه اين خبرها به گوش مي رسد و گرداندگان اين سايت پر بيننده باز نتوانستند دشمني خود با تيم محبوب تراختور مخفي كنند .

بگذريم ، تاريخ اين خبر 6/6/90 بوده و تا بحال هيچ يك از مسئولين فدارسيون و در صدر آنها اعضاي كميته انظباطي بعد از گذشت دو هفته از بازي پر حاشيه داماش و تراختور ، مهر دهانشان را برنداشته و گويا مي خواهند اتفاقات آن شب مشمول مرور زمان بشود .
و باز اين تصميم كميته انظباطي زماني مي خواهد اجرائي بشود كه تيم پر طرفدار تراختور قدرت خود را به همه نشان داده و اسب خود را براي قهرماني زين كرده و كسي را ياراي مهار او در مستطيل سبز نيست . آيا باز توطئه اي در راه است ؟ با اين اوصاف اين تصميم كميته انظباطي براي ما تهديد مي باشد يا فرصت ؟
بلي اين تمصيم ها براي پايان دادن توهين به مردم ازربايجان در ورزشگاه هاي شهرهاي ديگر وضع نشده ولي به نظر حقير اين تهديد يا فرصت بودن دست خود ماست .

در چه حالتي فرصت خواهد بود :
همانگونه كه همه ديدند و شنيدند كه در رشت چه بر سر تيم و هوادار تارختور آمد . همه تراختورها با صبر و حوصله از ميان آن همه ..... سر بلند بيرون امدند ، طوري كه رئيس كميته داوران هم به ان اذعان كرد . ( با توجه به سابقه كينه اين فرد از تراختور بنده انتظار اين حرفها از ايشان نداشتم ) . اگر در همه بازيها ما طرفدارن اين چنين برخورد كنيم . و اسير جو سازي تيمهاي حريف قرار نگيريم و در بين خودمان جلوي كساني را كه مي خواهند فحاشي كنند را بگيريم ، و بهانه دست اينها ندهيم براي ما فرصت خواهد بود . هرچند كه كميته انظباطي مثل هميشه قانون يك بام و دو هواي خود را اجرا كند . با پيگيري مسئولين تيم و مسئولين استاني اخر سر حقمان از حلقومشان بيرون خواهيم كشيد .

و در چه حالتي تهديد خواهد بود :
آن موقع ، اتفاقات بازي اعم از داوري و تماشاگر حريف و غيره و ذالك .... ما را هم همراه خود كرده و انچه كه نبايد اتفاق بيفتند . در اين موقع ديگر كسي جلودار فدراسيون نشينها نخواهد شد . بايد مطمئن بود كه امسال اينان با اين حربه مي خواهند جلوي ما بگيرند .
بر ماست كه هزار برابر قبل هشيار باشيم . و صد درصد بدانيم كساني در استاديوم ها و در بين ماها لب به فحاشي باز مي كنند ، از ما نبوده بلكه خرابكارهاي سرخابي و ضد تراختوري هستند . و نه براي هواداري كه براي بر هم زدن آرامش تيم اين كار را مي كنند . فكر نمي كنيد زمان رسيده خودمان جلوي چنين كساني را بگيريم .  • [ ]