ليونل مسي ، برترين بازيكن فوتبال جهان به اسلام مشرف شد

+0 امتياز

باغشلين آذربايجانا ربطي يوخدي آما جاليبيدي گويدوخ وبلاگا
 

ليونل مسي برترين بازيكن فوتبال جهان كه اهل آرژانتين است از مسلمان شدنش در ماه مبارك رمضان خبر داد.

وي پس از مسلمان شدنش گفت : اسلام حامل پيام صلح و محبت است و با مسلمان شدن فرد شخصيت اسلام در مسلمان نمايان ميشود .

وي اضافه كرد : در مورد اسلام و مسلمان شدن به قناعت كامل رسيده امو اميدوارم دوستان ، نزديكان و خانواده ام ديدگاهشان به من پس از مسلمان شدنم عوض نشود .

به گزارش خبر گذاري ها هنوز منبع موسقي درستي اين خبر را تاييد نكرده است.  • [ ]