مصاحبه كرار با جام جم تاكيد بر روي نام خليج

+0 امتياز

مصاحبه كرار با جام جم  تاكيد بر روي نام خليج

جاسم كرار بازيكن عراقي استقلال  چند روز قبل با حضور در برنامه تلوزيوني نود در نود كه از شبكه جام جم پخش مي شود به صحبت بر روي مسائل مختلف پرداخت  ودر پاسخ به سوال محمد رضا احمدي مجري برنامه  كه از او پرسيد قبل از امضاي قرار داد استقلال از كشورهاي ديگري پيشنهاد داشتيد  يا خير پاسخ داد از چند تيم خليج پيشنهاد داشتم  مجري برنامه گفت از تيم هاي حاشيه خليج فارس  كه كرار  باز گفت از تيم هاي حاشيه  خليج  جالب اين كه خليج فارس معني ديگري براي كرار داشت و به عدم استفاده از  كلمه فارس براي خليج علاقه داشت  • [ ]