بيانيه‌ي جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريز در خصوص وقايع درياچه‌ي اورميه

+0 امتياز

تبريز سسي : ملت مبارز و آزادي‌خواه آزربايجان؛

امروز فرزندانت پس از قرن‌ها مبارزه و ايستادگي جوانمردانه و شجاعانه در برابر ظلم‌ها و وحشي‌گري‌هاي دشمنان و استعمارگران، به برهه‌اي از تاريخ مبارزات خود نزديك مي‌شود كه نقطه عطفي در سرنوشت خويش محسوب مي‌شود.

دشمن راسيست و تماميت‌خواه پس از ناكام ماندن هشتاد ساله در جبهه‌هاي حمله به زبان، تاريخ، هويت و اقتصاد، امروز تصميم به ويران كردن جغرافياي آزربايجان گرفته است.

آنان در حال تدوين جنگي هستند كه مي‎تواند منجر به حادثه‌اي فاجعه‌بار شود. حادثه‌اي كه ابعاد آنرا مي‌توان فقط با انفجارهاي اتمي شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي مقايسه كرد.

 

رژيم تصميم گرفته است تا قلب تپنده‌ي آزربايجان را از تپش باز دارد. پروژه‌اي كه از مدت‌ها قبل براي خشكاندن درياچه‌ي اورميه در حال پي‌ريزي است. درياچه‌اي كه مي‌توانست منبع اقتصادي چندين ميلياردي براي ملت آزربايجان باشد، امروز به بمب نمكي تبديل شده است كه شمارش معكوس براي انفجار آن خيلي پيش از اين آغاز شده است. و اين بدين معني است كه پدران، مادران و فرزندانمان هر شب در كنار هزاران تن نمك مي‌خوابند، كه ذره ذره در حال خشكاندن درختان، باغات و مسموم كردن آب شرب و آلوده كردن هواي تنفسي آنان مي‌باشد.

ملت قهرمان آزربايجان؛

مجلس فرمايشي جمهوري اسلامي ايران نيز، در اقدامي هماهنگ در راستاي اهداف از پيش تعيين شده‌ي نظام فاشيستي و نژادپرست، با رد طرح نجات درياچه‌ي اورميه، بار ديگر سياست‌هاي خصمانه و شئونيستي خود را در قبال ملت آزربايجان در قالب خيانتي ديگر نشان داد. اين سياست‌ها كه نابودي تفكر ملي آزربايجان را در گرو تغيير جغرافيا و به تبع آن تغيير زبان، تاريخ و فرهنگ مي‌پندارد، در تقابل با روح ملي آزربايجان قرار گرفته است.

و اينك كه ملت آزربايجان به ناكارآمدي و عدم صلاحيت مسئولين و وكلاي خود در مجلس پي برده و رأسا به مسئوليت تاريخي خود در قبال نجات و حفظ درياچه‌ي اورميه همت گماشته است، شاهد برخوردهاي شديد امنيتي مأمورين جمهوري اسلامي و دستگيري و تهديد فرزندان خود مي‌باشد.

لذا ما جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريز؛

-        اقدام ضدانساني و ضدآزربايجاني مجلس در رد دو فوريت طرح نجات درياچه‌ي اورميه را محكوم مي‌نماييم.

-        بي‌كفايتي وكلاي خود در عدم همراهي ملت آزربايجان و پيوستن به پروژه‌ي خشكاندن درياچه‌ي اورميه را محكوم مي‌نماييم.

-        اظهارات بي‌شرمانه و ننگين نماينده بجنورد را مبني بر كوچاندن ملت آزربايجان از ديار آبا و اجدادي خود را محكوم مي‌نماييم.

-        برخوردهاي امنيتي مأمورين انتظامي و اطلاعاتي را با ملت آزربايجان محكوم مي‌نماييم.

و ضمن حمايت خود از دستگيرشدگان روزهاي اخير اعلام مي‌داريم كه تا به نتيجه رسيدن خواسته‌هاي به‌حق ملت آزربايجان و احياي درياچه اورميه همراه و پشتيبان ملت خود خواهيم ماند.  • [ ]