اورميه وضعيتي (وضعيت اوروميه)

+0 امتياز

بر اساس گزارشات رسيده دست كم ۱۲ تن از شهروندان بر اثر شليك گاز اشك آور و برخورد خشونت آميز نيروهاي ضد شورش آسيب ديده‌اند.

كانون درگيري‌ها خيابان امام اروميه اعلام شده است كه به دليل برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي با تظاهرات كنندگان و به دليل كثرت شركت كنندگان درگير‌ها به خيابان عطايي و عسگر آبادي نيز كشيده شده است.

طبق گزارش شاهدان عيني شهروندان معترض اقدام به آتش زدن دو موتور سيكلت متعلق به نيروي‌هاي ضد شورش نموده‌اند.

ساعاتي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتشار نامه‌اي در رسانه‌ها دولتي راي منفي خود به طرح دو فوريتي «آبرساني به درياچه اروميه را تكذيب كردند.  • [ ]