نمونه هايي ازعقدي جنسي فارسها!

+0 امتيازمعاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس خبر داد
رتبه نخست كاربران اينترنت در تهران در مراجعه به سايت هاي غير اخلاقي در ظهر عاشورا
ابراهيم بياني معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس اعلام كرد كه كاربران اينترنت در تهران بالاترين رتبه مراجعه به سايت هاي غير اخلاقي را در ظهر عاشورا در ميان 182 كشور جهان به خود اختصاص دادند.

خبرگزار "فارس" جمعه 26-8-2011 گزارش داد كه اين مطلب را بياني در سخناني در جمع گروهي از فرماندهان بسيج ادارات استان فارس بيان كرد.

بنا بر اين گزارش بياني گفته است كه تحقيقات ارتش سايبري سپاه پاسداران نشان مي دهد در زمينه مراجعه به سايت هاي غير اخلاقي در ايران، تهران رتبه نخست و شيراز رتبه ششم كشور را دارا هستند.

به گفته رئيس اطلاعات سپاه فجر استان فارس، كاربران اينترنت در استان‌هاي يزد و اصفهان رتبه هاي دوم و سوم را در مراجعه به سايت هاي غير اخلاقي در ايران به خود اختصاص داده اند.

اين مقام اطلاعاتي افزوده است: "با اين آمار تكان دهنده چگونه ممكن است با وجود ماهواره‌ها ديگر انگيزه‌اي براي حضور جوانان در مساجد، روزه گرفتن و انجام فريضه امر به معروف باشد."

او با بيان اين كه امروز بيش از 50 در صد مردم ايران از ماهوراه استفاده مي كنند گفت: "استفاده از ماهواره‌ها به نوعي در جامعه اسلامي ايران تاثير گذاشته است.
"
اين مقام اطلاعاتي خاطرنشان كرد: "طبق آمار، افرادي به علت سيگنال ندادن برخي شبكه‌هاي خارجي از جمله فارسي ‌وان اقدام به خودكشي كرده و يا مانع رفت و آمدهاي خانوادگي شده‌اند."

در ايران بسياري از سايت ها از جمله سايت هاي غير اخلاقي فيلتر هستند و كاربران امكان ورود مستقيم به آن ها را ندارند  • [ ]