: استاندار آذربايجان شرقي از نمايندگان استان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي به خاطر دفاع نابه هنگام از طرح انتقال آب ارس به درياچه اروميه انتقاد كرد.

+0 امتياز

 

 

خبرگزاري فارس: استاندار آذربايجان شرقي از نمايندگان استان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي به خاطر دفاع نابه هنگام از طرح انتقال آب ارس به درياچه اروميه انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان شرقي، احمد عليرضا بيگي در نشست شوراي برنامه‌ريزي استان، طرح دوفوريتي نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس در خصوص طرح انتقال آب ارس را احساسي و حساب نشده توصيف كرد و افزود: اين موضوع باعث لطمه خوردن هر دو استان آذربايجان شرقي و غربي شد.

وي با بيان اين كه طرح انتقال آب ارس فقط براي درياچه اروميه نبود، اظهار داشت: شهرهاي مسير انتقال و دشت تبريز حق استفاده از آب شيرين اين رودخانه را دارند و در طرح انتقال آب ارس، عمران، آباداني و توسعه اين مناطق نيز مد نظر است 

بيگي افزود: با اين حال طرح نامناسب اين موضوع، موجب برخي مقاومت‌ها در درون مجلس شد و به همين خاطر هم نمايندگان آذربايجان شرقي نتوانستند به طور مناسب در آن ورود كنند.

كرد: متاسفانه اين اقدام نابه‌هنگام موجب از دست رفتن فرصت شد و با رد دوفوريت طرح، موضوع به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

بيگي افزود: تصميم احساسي نمايندگان ياد شده موجب محروم شدن از يك طرح مهم كه تاثير منطقه‌اي و ملي دارد، شد.

استاندار آذربايجان شرقي گفت: همچنين اين برخوردهاي احساسي را مناسب ندانست و آن را مانع از تحقق طرح بزرگ انتقال آب ارس به درياچه اروميه و نجات آن از خشك شدن عنوان كرد.

بيگي تصريح كرد: طرح انتقال آب ارس يك فرصت بزرگ براي توسعه بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت و اشتغال تبريز است و همه بايد براي استفاده از اين فرصت تلاش كنيم.

روز سه‌شنبه گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرح دوفوريتي نجات درياچه اروميه كه شامل طرح انتقال آب ارس بود مطرح و در نهايت از سوي نمايندگان مجلس رد شد.

yaşasin  • [ ]