بازي در تبريز، دلها در اورمو

+0 امتياز

 بالاخره انتظارها بسر آمد و از اين هفته عاشقان تراختور شاهد بازيهاي اين تيم در ورزشگاه  سهند خواهند بود .بعد از آنكه كميته انظباطي در يك حكم مغرضانه و به دور از عدالت، راي به سه جلسه بازي بدون تماشاگر داد، هواداران تيم به هر نحو ممكن اعتراض خود را نسبت به اين بي عدالتي انجام دادند، اما آنان كه از ما بودن من و تو، همواره هراسان بودند، اين صداها را نشنيده و بر بي عدالتي خويش اصرار ورزيدند و بر همگان نشان دادند كه دشمني آنان با تراختور و مردم آذربايجان را پاياني نيست.


 

اينك بعد از گذشت چهارهفته از رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور و از هفته پنجم، روز پنجشنبه ارتش سرخ آذربايجان، در داربي شهر تبريز به مصاف ديگر سرخپوشان تبريزي خواهد رفت. اين ديدار علاوه برحساسيتهاي هميشگي بازيهاي تراختور از دو منظر بسيار حائز اهميت ميباشد. اول آنكه تراختورسازان اين فصل براي اولين بار در حضور تماشاگران خود به ميدان ميروند و بي شك هواداران با حضور گسترده خود جواب دندان شكني به كساني كه شمشير را از رو بسته و عناد و دشمني خود را با ملت آذربايجان آشكار ساخته اند، خواهند داد .

 

اما مساله دوم كه حكم مرگ وزندگي را براي آذربايجان دارد، اعتراض به خشكاندن تعمدي عروس آذربايجان يعني درياچه اورميه ميباشد. در اين شبهاي عزيز و ليالي قدر به هر خانه و كاشانه اي كه سر بزنيد، صحبت از اورمو گولو و اخبار پيرامون آن ميباشد.

بعد از آنكه نمايندگان مجلس (بخوانيد خائنين ملت) با گستاخي تمام به دو فوريت طرح آبرساني به  درياچه اورميه راي ندادند و نماينده كم شعور بجنورد با وقاحت تمام از كوچ مردم آذربايجان به ساير شهرها سخن به ميان آورد، خشم عجيبي ملت آذربايجان را فرا گرفته است، فلذا اين مردم هميشه قهرمان عزمي راسخ گرفته اند تا به هر نحو ممكن جلوي اين فاجعه عظيم را بگيرند، حتي اگر شده با اشك چشمانشان. پنجشنبه از راه ميرسد و اينبار نوبت مردم است تا بواسطه تنها رسانه ي بزرگ خود يعني تراختور، صداي خود را به گوش همه جهانيان و به ويژه مسئولين در خواب خفته ايران برسانند. در بازي روز پنجشنبه با صدايي رسا فرياد خواهيم زد :

"اورمو گولو سسلنير ....  سوسوزام هاراي هاراي"   و

 

"اورمو گولو جان وئرير  ....   مجليس اونون قتلينه فرمان وئرير"

 

وعده ديدار ما :

 

پنج شنبه – تبريز- ورزشگاه بزرگ سهند   ساعت 10 شب

منبع http://www.tiraxtorfans.com/1389-08-16-08-21-07/3016.html  • [ ]