آذربايجانيان و تورك هاي تمام مناطق ايران به پا خيزند

+0 امتياز

آذربايجانيان و تورك هاي تمام مناطق ايران به پا خيزند
 
 
اورمو ايشچيلري :
 
اؤيرنجي: بعد از آنكه مجلس به اصطلاح شواري اسلامي جمهوري اسلامي ايران طرح دو فوريتي نجات درياچه اورميه را رد كرد و نماينده بجنورد با بيشرمي تمام گفت كه مردمان ساكن اطراف درياچه اورميه اين مناطق را ترك كنند، خشم ملت تورك آذربايجان بر افروخته شد و اين خشم همچنان بيش از پيش در حال شعله ور شدن است.به همين دليل ملت آذربايجان در اعتراض به رد طرح دو فوريتي نجات درياچه اورميه از طرف مجلس فاشيستي تهران اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز خواهند نمود. اولين تجمع اعتراضي در روز پنج شنبه ، سوم شهريور ماه در بازي تراختور و شهرداري از ورزشگاه سهند آغاز خواهد شد. دومين تجمع اعتراضي هم روز شنبه، پنجم شهريور ساعت 6 عصر از خيابان هاي اصلي شهر اورميه يعني خيابان هاي امام و عطايي آغاز خواهد شد. وبسايت جنبش دانشجويي آذربايجان اؤيرنجي از عموم ملت آذربايجان و تورك هاي ديگر مناطق ايران دعوت مي كند تا  بعد از برگزاري عظيم تجمعات در اين دو روز و در دو شهر تبريز و اورميه، ديگر شهرهاي آذربايجان و ساير مناطق ايران نيز تجمعات اعتراض آميز خود را شروع كنند. سايت اؤيرنجي از عموم ملت مبارز آذربايجان و فعالان حركت ملي آذربايجان جنوبي دعوت ميكند تا با تمام قوا در اين تجمعات شركت نموده و از شايعه پراكني عناصر اطلاعات ، بسيج ، سپاه و ... كه سعي در تغيير محل و يا تاريخ برگزاري تجمعات دارند ، ممانعت به عمل آورده و با هوشياري تمام وارد عمل شوند.
 
گله جك بيزيمدير  • [ ]