عذرخواهي غلامحسين مسعودي ريحان نماينده اهر و هريس

+0 امتياز

عذرخواهي غلامحسين مسعودي ريحان نماينده اهر و هريس  

 
اورمو ايشچيلري ; عذرخواهي غلامحسين مسعودي ريحان نماينده اهر و هريس در مجلس از مردم شريف آذربايجان در رابطه با مسائل رخ داده در مجلس شوراي اسلامي پيرامون رد طرح دو فوريتي احياي درياچه اورميه 
 
غلامحسين مسعودي ريحان نماينده اهر و هريس كه پيش تر نامش جز اسامي راي ندادگان به طرح دو فوريتي احياي درياچه اورميه در مجلس شوراي اسلامي بود با انتشار بيانيه اي از ملت شريف آذربايجان عذرخواهي كرده و علت اين رخداد را عدم حضورشان در جلسه صحن علني مجلس به دليل بي اطلاعي اعلام داشتند. ايشان همچنين خواستار عذرخواهي نماينده بجنورد به دليل اظهارات غيرمعقولشان شدند.
متن كامل اين بيانيه بدين شرح مي باشد:
به اطلاع مردم شريف و فهيم آذربايجان:
مسايلي كه طي چند روز اخير در مجلس شوراي اسلامي در راستاي طرح رسيدگي به دو فوريت مشكلات درياچه اروميه رخ داده و انعكاس آن در جامعه كه موجب ايجاد سوء تفاهماتي در اذهان مردم شريف گرديده است،اينجانب غلامحسين مسعودي ريحان نماينده مردم شريف شهرستانهاي اهر و هريس راي خود را مبني بر مخالفت با دو فوريت رسيدگي به مشكل درياچه اروميه تكذيب نموده و آن را ناشي از عدم حضور خودم در صحن علني مجلس به هنگام راي گيري به دليل عدم اطلاع بموقع از طرح فوق بيان مي دارم و از ملت عزيز و فهيم آذربايجان بدليل سوء تفاهمي كه ايجاد كرده اند عذرخواهي مي نمايم و اعلام مي دارم كه بيش از پيش مدافع حقوق حقه مردم آذربايجان از جمله رسيدگي به مشكلات درياچه اروميه در خانه ملت بوده ام و خواهم بود.در پايان اظهارات غير كارشناسي و غير منطقي نماينده بروجرد* كه ناشي از عدم فهم ايشان از احساسات مردم شريف آذربايجان و مسايل سياسي،اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه آذربايجان مي باشد شديداً محكوم نموده و خواستار عذرخواهي ايشان از مردم انقلابي و هميشه در صحنه هستم.
با احترام غلامحسين مسعودي ريحان
1390.5.31
* در اصل نماينده شهر بجنورد درست مي باشد كه به اشتباه بروجرد درج شده است.

اي يو تي اويرنجي  • [ ]